Congres Paris Proof Embodied Carbon

Congres Paris Proof Embodied Carbon

Op 15 februari wordt het Congres Paris Proof Embodied Carbon georganiseerd door DGBC in Amsterdam. Dit evenement zou eerst op 23 november plaats vinden. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen hebben wij besloten om het congres te verplaatsen naar dinsdag 15 februari 2022.

Wereldwijd moet de CO₂-uitstoot drastisch verlaagd worden om de aarde niet te veel op te laten warmen en zo de Parijse klimaatdoelstellingen te halen. De hoeveelheid CO₂ die we tot 2050 nog in de atmosfeer mogen brengen is beperkt. Met dat potje in het achterhoofd, is het wel duidelijk dat de wereld op te grote voet leeft. 
Gevolgen Paris Proof aanpak
We naderen de 1,5 graad opwarming, blijkt uit onderzoek van het IPCC. Dat heeft ook gevolgen voor de Paris Proof-aanpak. Want grootschalige renovatie zorgt op lange termijn voor minder uitstoot, maar op korte termijn juist meer. 
Tijdens het congres wordt besproken hoe de gebouwde omgeving kan toewerken naar een integrale Paris Proof-gebouwde omgeving. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de operationele emissie van het gebouw, maar ook naar de zogenaamde materiaalgebonden emissies (embodied carbon). Immers kost het produceren van bouwmaterialen, om gebouwen duurzaam te renoveren en bijvoorbeeld te isoleren, veel CO₂ in de vorm van materiaalgebonden emissies. Zo geeft de productie van beton een enorme CO₂-uitstoot. Datzelfde geldt voor het produceren van staal, aluminium en zonnepanelen.
NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie voerde in 2020 in opdracht van DGBC een verkenning uit naar hoeveel CO₂-budget wordt opgeslokt door het renoveren en verduurzamen van de gebouwen in Nederland en welke mogelijkheden er zijn om deze grote en noodzakelijke opgave binnen het nog beschikbare budget te houden.
Building Life: Whole Life Carbon Roadmaps
De verkenning van NIBE is een eyeopener. We moeten meer doen om de opwarming van de aarde af te remmen. DGBC zal dan ook steeds verder uitwerken hoe de gebouwde omgeving kan toewerken naar een werkelijke Paris Proof-gebouwde omgeving. Met aandacht voor zowel operationele als materiaalgebonden emissies. Op 1 december 2020 is daarom met andere Green Building Councils uit de hele wereld een project gestart om tot zogenoemde Whole Carbon Roadmaps te komen. Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie, de Laudes Foundation en de IKEA foundation.
Met het project wordt door een Whole Life Carbon aanpak integraal gekeken naar de CO2-reductie, waarbij een brug wordt geslagen tussen energiereductie in de gebruiksfase van een gebouw en een CO2 reductie van materialen en processen in de gehele bouwketen. Een van de mogelijke voorstellen is om specifiek te gaan sturen op het reduceren van materiaalgebonden emissies, door te beginnen met een halvering van de CO2-emissie, aangevuld met een CO2-reductie van 2% per jaar. Dit doen we door een verdieping van het onderzoek van NIBE met het opstellen van doelstellingen voor materiaalgebonden emissies in kg CO2/m2, voor zowel nieuwbouw als utiliteit. 
Samen aan de slag 
Het congres gaat in op de urgentie van CO2 reductie, de budgetbenadering wordt verder toegelicht en gaan we samen aan de slag om de gehele bouwkolom de goede kant op te helpen.
Aanmelden
Aanmelden kan via deze link.

Bron: DGBC

Datum / Tijd
15-02-2022
12:00 - 18:00

Locatie
Cedar
Amsterdam

Meer informatie
https://www.dgbc.nl/agenda/congres-paris-proof-embodied-carbon-334