Cursus Circulair Bouwen

Cursus Circulair Bouwen

PAO Techniek en Management houdt, in samenwerking met Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB), een cursus Circulair Bouwen. De cursusdata zijn 2, 9, 23 en 30 november 2021.

Circulariteit wordt steeds belangrijker in de bouw. Tijdens deze cursus geven verschillende experts in circulair bouwen je in heldere stappen meer inzicht in circulaire ontwerpstrategieën en kennis over milieu-informatie, duurzaamheid, levensduurberekeningen en businessmodellen. Met een praktijkopdracht pas je de opgedane kennis direct toe in je eigen casus.

Circulair bouwen kan alleen met begrip van de hele levenscyclus van een gebouw, circulariteit is niet klaar bij de oplevering. Tijdens de cursus worden diverse strategieën behandeld waarmee het levenscyclusperspectief concreet en meetbaar gemaakt kan worden in een ontwerp, maar ook in een onderhoudsprogramma of een demontageplan.
Vanuit de strategieën voor circulair bouwen wordt dieper ingegaan op de materialisatie en detaillering van een gebouw. Hier wordt verbinding gemaakt met wet- en regelgeving en wordt ingegaan op recente ontwikkelingen en innovaties op het gebied van bouwmaterialen.

Meer inzicht in de brede context van circulair bouwen

Tijdens deze cursus:

  • Maak je kennis met circulaire begrippen, kaders en ontwerpstrategieën
  • Leer je een waardeketen op te stellen voor je project met identificatie van waardeverlies en kansen en deze om te zetten in een eigen circulaire ontwerpstrategie
  • Krijg je inzicht in de scope en opbouw van een levenscyclusanalyse, milieueffecten en de weging ervan in milieuprestatie van bouwwerken.
  • Krijg je inzicht in de beschikbare databases en software (deels open source) voor het maken van levenscyclusanalyses en MKI en MPG berekeningen
  • Leer je omgaan met diverse circulaire strategieën om naar een circulaire gebouw te gaan zoals het 6 layer model van Brand, R-strategieën en Circulytics;
  • Leer je nieuwe manieren om naar de bouwkosten te kijken zoals TCO, lease, product als dienst en nieuwe (circulaire) Business modellen;
  • Wordt jouw kennis verdiept van bouwmaterialen, -producten en elementen vanuit de aspecten circulariteit, duurzaamheid en gezondheid;
  • Heb je de unieke kans om met experts uit de praktijk aan een eigen casus te werken en zo de kennis toe te passen en op maat te verdiepen.

Bedoeld voor

Adviseurs en projectleiders werkzaam bij aannemers, ingenieursbureaus, bouwfysische bureaus en deelnemers aan de SKB Bouwfysica opleiding (alumni).

Aanmelden kan via de website van PAO.

Datum / Tijd
02-11-2021
Hele dag

Meer informatie
https://paotm.nl/nl/cursus/circulair-bouwen/