Inspiratiemiddag Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen

Inspiratiemiddag Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen

De transitie naar een circulaire economie vraagt om een verandering in de gehele (product)keten. Het inkoopinstrument is een marktprikkel die deze samenwerking kan faciliteren. Hoe kan inkoop bijdragen aan deze ketensamenwerking? Welke goede voorbeelden zijn er? En welke dilemma’s spelen? Op 9 juni gaan we erover in gesprek. 
Het Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen (VCI) zet in op ketensamenwerking door publieke en private inkopers -, opdrachtgevers en marktpartijen met elkaar in gesprek te laten gaan over circulaire thema’s binnen verschillende sectoren en productgroepen. De transitieagenda’s van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 spelen hierin een belangrijke rol.
Op deze middag gaan we dieper in op ontwikkelingen van de transitieagenda Consumptiegoederen. Het doel? Verrassende ontmoetingen, samen leren en vooral: elkaar inspireren. Het is een afwisselend programma met interessante keynotesprekers, workshops en praktijkvoorbeelden. En uiteraard is er genoeg tijd om te netwerken.

Datum / Tijd
09-06-2022
12:30 - 17:00

Locatie
Social Impact Factory

Adres
Vredenburg 40
Utrecht

Meer informatie
https://ikwilcirculairinkopen.nl/netwerkmiddag-versnellingsnetwerk-circulair-inkopen/