Level(s) congres: Breng jouw milieu-impact omlaag

Het Level(s) congres op donderdag 29 september gaat in op het in de praktijk brengen van jouw duurzaamheidsambities. De sprekers doen dit aan de hand van de indicatoren van het Level(s) framework: Life Cycle Assessment (LCA), Life Cycle Costing (LCC) en Indoor Air Quality (IAQ). Tijdens het congres leggen we de nadruk op LCA en krijg je inzicht hoe dit je kan helpen om de juiste keuzes te maken en duurzaamheidsambities in de praktijk te brengen.

Zo kan een LCA worden gebruikt voor het identificeren van milieu impact van een project en kan een LCC helpen om duurzame maatregelen te nemen vanuit kostenperspectief door op de lange termijn de juiste maatregelen te kiezen. Dit inzicht in hoe een LCC en LCA je helpt juiste keuzes te maken wordt ook gevraagd binnen de BREEAM-NL nieuwbouw beoordelingsystematiek. 

Data voor installaties gezocht

Om duurzaamheidsambities in de praktijk te brengen ben je afhankelijk van data. Zonder data kan er immers niet gestuurd worden op projectniveau in ontwikkeltrajecten en/of aanbestedingen. De Nationale Milieudatabase (NMD) streeft hier ook naar. John Drissen, Projectleider NMD, gaat in op de noodzaak om van de database een eerlijke representatie van de markt te maken. Het ‘witte vlekkenproject’ van de NMD streeft ernaar om het aantal productkaarten in de database ten minste te verdrievoudigen. Belangrijk speerpunten hierbij zijn installaties.
LCA data kan ook gebruikt worden om intern betere keuzes te maken en extern je product beter in de markt te zetten. Wouter de Wolf, Marketing Manager Signify, gaat in zijn presentatie in op de business kansen van LCA voor de installatiebranche. Hij gaat in op de belangrijke voorwaarden, maar ook nadelen voor toeleveranciers in de installatiebranche wat betreft LCA en LCC.

Goedkopere gebouwen met biobased materialen

Ook de wens voor data voor biobased materialen is groot. Carla Rongen, Bouwbioloog Aveco de Bondt, gaat in op de voordelen van biobased bouwen. Biobased materialen bieden veel voordelen als LCC en IAQ indicatoren mee worden genomen. Op de gehele levenscyclus levert dit goedkopere gebouwen op als bijvoorbeeld de productiviteit van medewerkers in de gebouwen ook wordt meegenomen in de kostenberekening (LCC).

Datum / Tijd
29-09-2022
13:00 - 17:30

Locatie
One Planet, Den Haag

Meer informatie
https://www.dgbc.nl/agenda/levels-congres-breng-jouw-milieu-impact-omlaag-520