Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie

Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie

Circulair bouwen is de toekomst. Steeds meer marktpartijen, opdrachtgevers, overheden en ontwerpers houden zich ermee bezig. Maar de eerste mijlpaal – 50% circulair in 2030 – nadert snel. Opschaling en versnelling zijn nodig om de enorme opgave te realiseren. Wat betekent dit concreet voor de onderhouds- en vervangingsopgave in de GWW en het realiseren van een miljoen woningen? Hoe zorgen we ervoor dat we in 2050 daadwerkelijk een volledig circulaire bouweconomie hebben?

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie stuurt in juni een bijdrage aan een brief naar de Tweede Kamer over de uitwerking en concretisering van de doelen. Tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie op 6 juli 2022 gaan we hierover graag met u en andere betrokkenen in gesprek. Dit doen we met inspirerende sprekers vanuit politiek, overheid, kennissector en marktpartijen.

Daarna gaan we aan de slag in deelsessies om de verschillende Road Maps verder uit te werken. De meest impactvolle productgroepen worden opgepakt: woningbouw, bedrijfshallen, kunstwerken, wegen en installaties. Het doel is om voor ieder van deze sectoren in kaart te brengen wat er nodig is om de milieu-impact zo snel mogelijk terug te brengen.

Programma

10.00 uur – Opening door dagvoorzitter Erik Peekel
In het plenair deel de volgende sprekers: Vincent Gruis (voorzitter Transitieteam), Jan Willem Groot (directeur NMD), Huub Keizers (MT-lid TKI Bouw en Techniek), Cora Smelik (gedeputeerde Provincie Flevoland), Titia Siertsema (voorzitter NVTB), Fred Schoorl (directeur BNA), Ferdi Licher (Directeur Bouwen en Energie bij het Ministerie BZK), Laurens de Vrijer (teamleider Techniek Nederland), Ruud Splitthoff (directeur Leefomgeving Rijkswaterstaat), Jeroen Pepers (directeur Aedes) en Frank Foreman (directeur Portefeuillestrategie en -management (RVB)).

11.30 uur – Pauze

12.00 uur  – Eerste ronde met 6 co-creatie sessies

 • Utiliteitsbouw
 • Betonnen bruggen en viaducten
 • Asfaltwegen
 • Woningbouw
 • Installaties
 • Overkoepelende Roadmap

13.00 uur – Lunch
Met inspiratiecarrousel (laat je inspireren door de mensen die circulair bouwen mogelijk maken)

14.00 uur  – Tweede ronde met 6 co-creatie sessies

 • Decentrale overheden
 • Digitalisering
 • Waardecreatie
 • Hergebruik
 • Ketenakkoorden
 • Biobased

15.15 uur – Afsluiting

16.00 uur – Netwerkborrel

Datum / Tijd
06-07-2022
10:00 - 16:00

Locatie
NBC Congrescentrum

Adres
Blokhoeve 1
3438 LC   Nieuwegein

Meer informatie
https://circulairebouweconomie.nl/nieuws/nationale-conferentie-circulaire-bouweconomie/