Brugdialogen

Brugdialogen

De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus houden iedere laatste donderdag van de maand de Brugdialogen. De bedoeling ervan is tweeledig: enerzijds de dialoog voeren over de ontwikkelingen met betrekking tot kunstwerken, en bruggen in het bijzonder, en daarnaast een grote groep mensen daarbij betrekken.

Veel bruggen, maar ook sluizen, viaducten, duikers etc. zijn gebouwd in de jaren 50-60-70 van de vorige eeuw en naderen het einde van hun technische levensduur, waardoor assetbeheerders en -eigenaren geconfronteerd worden met een ingrijpende en kostbare uitdaging. Willen we deze opgave op tijd, veilig, efficiënt en duurzaam uitvoeren, dan is het van belang dat alle betrokken beheerders en marktpartijen met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen.

Klik hier om je als deelnemer aan te melden. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een bevestiging met de link om deel te nemen en toelichting over de te gebruiken techniek (ZOOM). Je kunt je aanmelden voor een of meerdere sessies.

Meer informatie via De Bouwcampus. Hier is een verslag van de eerste brugdialoog te lezen.


Datum / Tijd
27/08/2020
8:00 am-9:00 am

Adres

,

Kaart niet beschikbaar