Een circulaire aanpak bij het aardgasvrij maken van wijken

Een circulaire aanpak bij het aardgasvrij maken van wijken

Hoe werkt het als gemeenten bij het aardgasvrij maken van wijken direct circulaire principes willen toepassen? Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de hand van een praktische tool in beeld gebracht wat de mogelijkheden van circulariteit zijn bij het verduurzamen van wijken.

Aan de hand van een casus doorlopen de deelnemers een roadmap circulaire gebiedsontwikkeling. Door niet op kavelniveau maar op gebiedsniveau te kijken naar circulaire economie, ontstaan schaalvoordelen en wordt een sterke link gelegd tussen gebouw en wijk. Platform31 beantwoordt vragen als: Waar ligt de potentie van circulaire ontwikkeling in de wijk? Hoe zorgen we voor de integratie van een circulaire aanpak bij het aardgasvrij maken van wijken? Hoe pakken we dat als gemeente procesmatig op? De deelnemers krijgen handvatten voor beleid aangereikt op de onderwerpen energie, water, grondstoffen en ondernemers.

Voor wie?

De bijeenkomst is uitsluitend gericht op beleidsmakers duurzaamheid/energie, strategisch adviseurs en managers duurzaamheid van alle overheden. Het maximum aantal deelnemers is beperkt.

Aanmelden kan via de website van Platform31.


Datum / Tijd
03/12/2019
1:00 pm-5:00 pm

Adres
ntb
ntb, Venlo
Nederland

Kaart wordt geladen...