Regiodagen aanpak Circulaire Economie

Regiodagen aanpak Circulaire Economie

Samen werken we aan een volledig circulaire economie, waaronder circulaire bouweconomie, in 2050. Dit betekent efficiënter omgaan met grondstoffen en schoner produceren en consumeren. Vrijwel alle decentrale overheden delen deze ambitie. Hoe zet je deze ambitie om naar een concrete aanpak? Waar begin je, welke middelen zet je in, hoe versterk je het draagvlak en met wie werk je samen?

Om regio’s bij deze vraagstukken te ondersteunen worden, in opdracht van het Rijk, IPO, VNG en de UvW, zes Regiodagen CE-aanpak georganiseerd. De Regiodagen CE-aanpak zijn bedoeld voor beleidsmedewerkers, project- of programmaleiders die, met name bij gemeenten, bezig zijn met circulaire economie. De Regiodagen verdiepen de kennis en geven concrete handvatten om binnen de eigen gemeente en regio verder aan de slag te gaan met een CE-aanpak. Tevens is het de gelegenheid om regionale sleutelpersonen te ontmoeten.

De Regiodagen CE-aanpak vinden plaats op 6 locaties in het land. Het programma is per regio aangepast aan de regionale situatie. De Regiodagen vinden plaats van eind oktober tot medio november 2019. Op de website over de Regiodagen CE-aanpak vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.


Datum / Tijd
29/10/2019
Hele dag

Adres
Nader te bepalen
Nader te bepalen, -
Nederland

Kaart niet beschikbaar