Track – Circulariteit binnen verduurzaming bestaande woningbouw

Track – Circulariteit binnen verduurzaming bestaande woningbouw

De Nederlandse economie moet in 2030 voor 50% circulair zijn en in 2050 zelfs voor 100%. Dat vraagt om aanpassingen in de manier van (samen)werken en ondernemen. Ook in de bestaande bouw! Deze Track (op 8, 17 & 29 september 2021) gaat over het huidige waardeverlies in materiaal, tijd, energie of mankracht en wordt er gezocht naar manieren om dat om te zetten in waardecreatie.

Deze CIRCO Track staat in het teken van het verduurzamen van de bestaande woningbouw. Hierbij wordt er met de betrokken ketenpartijen onderzocht waar waardeverlies in het eigen bedrijf en in de keten optreedt. Dat kan verlies zijn in materiaal, tijd, energie of mankracht.

Onder begeleiding van professionele trainers wordt met de betrokken ketenpartijen gekeken hoe dit waardeverlies omgezet kan worden in waardecreatie. Op deze manier kan (de samenwerking in) de keten geoptimaliseerd worden. Het levert meerwaarde voor alle partijen, bijvoorbeeld door efficiënter werken, besparing van materiaal of het boeken van tijdwinst door slimmer en anders te organiseren. Deze Track richt zich op woningbouw corporaties, bouwers, onderhoudspartijen en toeleveranciers van vooral voor bestaande bouw (renovatie).

Aanmelden

Aanmelden kan door te mailen naar vincentvanrijsewijk@midpointbrabant.nl

Bron: CIRCO


Datum / Tijd
08/09/2021
Hele dag

Adres

,

Kaart niet beschikbaar