brug

25 oktober 2019

Bruggenbank gelanceerd bij bijeenkomst over hergebruik kunstwerken

Platform WoW organiseerde samen met de Bouwcampus een verkenningsbijeenkomst over het hergebruik van kunstwerken. Het was een 'succesvolle verkenning met de lancering van de Bruggenbank'
23 juli 2019

Innovatiedeal getekend voor circulaire bruggen en viaducten

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Rijkswaterstaat hebben de ‘Innovatiedeal Open Leeromgeving’ ondertekend. Vooralsnog beperkt de leeromgeving zich tot circulaire viaducten en bruggen, maar het is de bedoeling dat dit wordt uitgebreid met andere onderwerpen.
25 april 2019

Waterschap Noorderzijlvest plaatst circulaire bruggen

Waterschap Noorderzijlvest vervangt 21 bruggen tot 2013. Vorig jaar zijn de voorbereidingen voor de eerste vier vervangingen gestart. Nu begint het waterschap aan de resterende 17 bruggen.