circulair inkopen

6 september 2019

Zo maakt Waterschap Rijn en IJssel circulariteit concreet

Waterschap Rijn en IJssel opent ’s werelds eerste Kaumera extractie-installatie. Kaumera is een nieuwe biologische grondstof die wordt gewonnen uit slibkorrels. Bezoekers die de installatie komen bekijken worden ontvangen in het circulaire inspiratiehuis.
31 mei 2019

Rijksinkopers gaan voor 100% circulair inkopen

Maurice Goudsmith, categoriemanager Afvalzorg en grondstoffenmanagement bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl): 'Kun je circulair inkopen, dan moet je dat altijd doen'
6 mei 2019

Nederlandse circulaire initiatieven zijn een voorbeeld voor Europa

Op het gebied van de circulaire economie doet Nederland uitstekende zaken. In een rapport van de Europese Commissie wordt het programma ‘Nederland circulair in 2050’ zelfs omschreven als ‘een van de meest ingrijpende en verregaande programma's in de EU.’