materialen

8 oktober 2019

Materialenpaspoorten maken circulariteit van gebouwen inzichtelijker

Grondstoffen zijn schaars en moeten om die reden goed worden gedocumenteerd zodat zij ongelimiteerd beschikbaar blijven. Registratie in het Madaster platform geeft materialen een identiteit waardoor ze nooit meer in de anonimiteit als afval kunnen verdwijnen.
7 oktober 2019

‘Circulariteit zit in de genen van de waterschappen’

Met een gezamenlijk investering van twee miljard euro per jaar in grond- weg- en waterbouw behoren de waterschappen naast Rijkswaterstaat tot de grootste investeerders van Nederland. Duurzaamheidsmanager Meinke Schouten en bestuurslid Toine Poppelaars van de Unie van Waterschappen tonen de circulaire ambities van hun sector.
26 september 2019

Menno Rubbens: ‘Gebouwen die slimmer in elkaar zitten, zullen beter renderen’

Voor Menno Rubbens van architectenbureau cepezed is circulariteit vanzelfsprekend. Toch zou hij meer actie willen zien in de markt. 'Wil je circulariteit echt stimuleren, dan moet je gebouweigenaren ervan overtuigen dat het gewoon meer oplevert.'
24 september 2019

Praktijkvoorbeelden circulair inkopen: fietspad en kantoormeubilair

Een duurzaam en circulair fietspad in Apeldoorn en een circulaire aanbesteding van de provincie Zuid-Holland voor hergebruikt kantoormeubilair. PIANOo zet twee praktijkvoorbeelden op een rij.
3 september 2019

‘Het is leren en bikkelen, tegen muren oplopen, en dan toch successen boeken’

UPDATE - Harry Hofman, regisseur circulaire grondstoffen bij GBN, schetst de toekomst van circulair bouwen en slopen. 'Als ik in een slooppand rondloop, zie ik materialen en grondstoffen, anderen zien vooral afval.'
15 augustus 2019

Praktijkvoorbeeld – Fietspad van circulair, biobased stortbeton

De realisatie van de biobased proeftuin aan de N231 is in volle gang. Over een totale lengte van 850 meter wordt het deeltraject ingericht met materialen die geheel of gedeeltelijk zijn gemaakt van grondstoffen met een biologische oorsprong.
29 juli 2019

Handreiking biedt handvatten voor hoogwaardig hergebruik materialen

PIANOo en Rijkswaterstaat hebben een handreiking Losmaakbaarheid uitgebracht voor publieke opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw en utiliteitsbouw. De handreiking biedt handvatten om losmaakbaarheid van materialen uit gebouwen en werken een plek te geven in de projectorganisatie en het aanbestedingsproces.
19 juli 2019

Gezocht: circulaire innovaties voor snelgroeiende steden

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken daagt ondernemers, bedrijven en organisaties uit om circulaire innovaties te ontwikkelen voor snelgroeiende wereldsteden. De focus ligt op nieuwe producten en diensten die een duurzame bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wegwerpartikelen, bouw en zwerfafval.