Op initiatief van de Provincie Overijssel is er een Inspiratiemagazine natuurinclusief bouwen opgesteld met concrete praktijkvoorbeelden.