Het uitvoeringsprogramma voor 2019

Het Uitvoeringsprogramma in vier speerpunten en tien actiepunten.


Speerpunt 1: marktontwikkeling
• Actiepunt 1: een eerste serie innovatieve producten en diensten voor circulair bouwen
• Actiepunt 2: een concrete vraag naar circulaire producten en diensten, bijvoorbeeld in overheidsopdrachten
• Actiepunt 3: nauwkeurige kennis en een plan van aanpak om CO2-uitstoot in de bouw in 2030 te halveren en in 2050 geheel uit te bannen
• Actiepunt 4: een plan om de verduurzaming van de woningvoorraad en één miljoen extra woningen in tien jaar zo circulair mogelijk uit te voeren
• Actiepunt 5: voldoende prikkels voor R&D, experimenten, prototypen en concrete projecten

Speerpunt 2: meten • Actiepunt 6: gemeenschappelijke taal en instrumenten om circulariteit in projecten te duiden en te meten

Speerpunt 3: beleid, wet- en regelgeving
• Actiepunt 7: geen remmende, wel stimulerende wetten en regels
• Actiepunt 8: internationale positionering en samenwerking

Speerpunt 4: kennis & bewustwording
• Actiepunt 9: kennis, ervaring en instrumenten bij voldoende en de juiste mensen in de totale bouwketen
• Actiepunt 10: begrip, draagvlak, herkenbare voordelen, bewustwording

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download