Over ons

In 2018 is de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (CBE) opgesteld als vervolg op het Grondstoffenakkoord uit 2017 en het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’.


Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

De ambitie is om de gehele gebouwde omgeving voor 2050 circulair te maken, inclusief woningbouw, utiliteitsbouw en de GWW-sector. Eind 2018 is het Uitvoeringsprogramma CBE gestart, een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. De looptijd is 2019-2023. De ministeries van BZK (Bouw) en I&W (GWW) zijn verantwoordelijk voor de voortgang en resultaten. In 2018 is de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (CBE) opgesteld als vervolg op het Grondstoffenakkoord uit 2017 en het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’.

De inrichting van het basiskamp in 2023

Het pad naar een circulaire bouweconomie volgt geen rechte lijn. Het is een zoektocht, waarbij we afscheid nemen van oud denken en werken en toewerken naar nieuwe marktmodellen en strategieën. De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie stippelt hiervoor de koers uit. In verschillende etappes bereiken we het einddoel, zoals bij een bergbeklimming. Eén ding weten we zeker: we moeten goed voorbereid en met de juiste basisuitrusting van start gaan.

Een belangrijke fase is er in 2023, als het zogeheten ‘basiskamp’ gereed is. Dit bevat alle benodigde instrumenten, hulpmiddelen en voorwaarden om de volgende etappes te kunnen overbruggen

Meer details over het Uitvoeringsprogramma op deze pagina.

Transitieteam Circulaire Bouweconomie


Eind 2018 is een Transitieteam Circulaire Bouw Economie (CBE) ingericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van overheden en de bouw en GWW-sector. Deze professionals op persoonlijke titel sturen het Uitvoeringsprogramma aan. Het Transitieteam komt minimaal vijf maal per jaar bijeen.

Transitieteamleden:

Vincent Gruis (TU Delft) - Voorzitter
Annika Trignol (Boskalis) - Bouwend Nederland
Menno Rubbens (cepezedprojects) - BNA
Esther 't Hoen - (Ministerie van BZK) - toehoorder
Wessel Dikker Hupkes - (Ministerie van I&W) - toehoorder
Anke Verhagen Rabobank - Nederlandse Vereniging van Banken
Cécile van Oppen - Copper8
Henkjan van Meer - Unie van Waterschappen
Jeroen van der Waal - Gemeente Amsterdam
Niels Ruijter - NVTB
Otto Friebel - BRBS Recycling
Paul Terwisscha van Scheltinga - Woningcorporatie Volksbelang
Trudy Rood - Planbureau voor de Leefomgeving
Maarten Schäffner (Witteveen+Bos) - Koninklijke NLingenieurs
Edwin van der Wel - Rijkswaterstaat
Crystal Ririassa - Rijksvastgoedbedrijf
Sven van Aspert - Aveco de Bondt
Jip van Grinsven - Alba Concepts

Transitiebureau

Hans Scherpenzeel (RVO) - Secretaris en programmamanager CBE
Claartje Vorstman (RWS) - Deelprogrammaleider GWW
Menno Brouwer (RVO) - Deelprogrammaleider B&U