De circulair bouwen podcast

Hoe kan circulair bouwen bijdragen aan de grote woningbouwopgave? Aan sneller, goedkoper en duurzamer bouwen? Deskundigen en doeners op het gebied van circulair bouwen over de mogelijkheden van onder meer fabrieksbouw, houtskeletbouw en biobased materialen.

Met Marjet Rutten, Vincent Gruis en Jan Willem van de Groep.
Presentatie: Ewout de Bruijn en Maarten Hagg.


#1: Optoppen en uitbuiken met fabrieksbouw
In de eerste aflevering zoomen we in op prefab-woningen. In Nederland worden verschillende fabrieken uit de grond gestampt, waar complete huizen in modules worden gebouwd door robots. Eenmaal op de bouwplaats staat zo’n woning er binnen een dag. Volgens de aannemers die ze bouwen, zijn de woningen goedkoper en duurzamer dan traditionele bouw.

Vaste gasten Marjet Rutten en Vincent Gruis bespreken de voor- en nadelen van deze snelle woningen. We gaan op bezoek bij de prefab pop-up wijk van Van Wijnen Fabrieksbouw en we spreken met David Anink, senior consultant duurzaam bouwen van W/E adviseurs. Jan Willem van de Groep geeft zijn visie in zijn column.
#2: Fortnite spelen in de bouw
We onderzoeken de mogelijkheden voor houtskeletbouw in Nederland. Want terwijl in Nederland veel woningen van beton zijn wordt er in Amerika en Scandinavië vooral hout gebruikt.

Met vaste gasten Marjet Rutten en Vincent Gruis gaan we ook dieper in op de mogelijkheden van bouwen met biobased-materialen. Jan Willem van de Groep geeft zijn mening in de column. Ook gaan we langs bij De Groot Vroomshoop, waar ze al meer dan 100 jaar ervaring hebben met modulaire houtskeletbouw. En we spreken Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures aan de universiteit Utrecht. Biedt houtskeletbouw de oplossing voor de woningnood in Nederland?
#3: Een toiletpot van 200 jaar
We duiken dieper in de rol van woningcorporaties in een circulaire transitie. Dertig procent van de Nederlandse woningen wordt gebouwd door woningcorporaties. Zij kunnen daardoor invloed uitoefenen en aannemers stimuleren om circulair te bouwen.

Vaste gasten Marjet Rutten en Vincent Gruis en columnist Jan Willem van de Groep geven hun visie op de mogelijke invloed van woningcorporaties. Ook gaan we op bezoek bij Woningcorporatie Woonwaard en in gesprek met Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma
Bonus: Ed Nijpels (SER) krijgt aanbevelingen voor CO2-arm bouwen
Hoe zorgen we voor een lagere CO2-uitstoot in de woningbouw? Ja natuurlijk, we bouwen BENG - oftewel bijna energieneutraal, zodat de woning in de gebruiksfase nauwelijks nog uitstoot kent. Maar veel emissie wordt veroorzaakt tijdens de bouw. Hoe dringen we die terug? Kunnen we CO2 vastleggen in materialen? En hoe kunnen we hier al in het ontwerp rekening mee houden?

Op de Dag van het Klimaatakkoord komt het transitieteam Circulaire Bouweconomie met aanbevelingen in het rapport Carbon-Based Design. Voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord (SER) nam het rapport in ontvangst, en wij waren erbij. 
#4: Bouwen in gemeenschap van goederen
Het materialenpaspoort kan een oplossing bieden voor het gebrek aan informatie over secundaire materialen. Maar het is nog maar een concept. Wat is nodig om het ook in de praktijk te laten werken?

Vaste gasten Marjet Rutten en Vincent Gruis en columnist Jan Willem van de Groep geven hun visie op het materialenpaspoort. Ook Niels Ruijter, directeur van de Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie en lid van het Transitieteam circulaire bouweconomie, schuift aan. Verder gaan we op bezoek bij woningcorporatie Ymere.
#5: Aantrekkelijk wonen in Breda ?!?
Hoe voorkomen we een CO2-lockdown? Het recent verschenen rapport Carbon-based Design doet verschillende aanbevelingen voor hoe de bouw slimmere keuzes kan maken om de materiaalgebonden uitstoot te verminderen.

Ed Nijpels neemt het rapport in ontvangst en vaste gasten Marjet Rutten en Vincent Gruis gaan dieper in op milieu-impact van bouwen en de aanbevelingen uit het rapport. Ook gaan we langs bij Fairm in Delft, waar schimmels worden gekweekt om er isolatiemateriaal van te maken. Dirk van den Reek van Ballast Nedam wikt en weegt: gaat hij dit biobased materiaal toepassen in het prestigieuze project Horizons? En we spreken Martin Sobota, auteur van het rapport en medeoprichter van CityFörster, een samenwerkingsverband van ingenieurs en architecten. Welke kansen ziet hij bij ontwerp om de klimaatdoelstellingen te halen? Dwarsdenker Jan Willem van de Groep geeft zijn mening in de column.
#6: Zes gram gruis afwegen
1 miljoen huizen bouwen met minder primaire grondstoffen: hoe dan? Hoe kunnen we secundaire bouwmaterialen beter hergebruiken?

We moeten in Nederland minder primaire materialen gaan gebruiken als we de circulaire doelstellingen van 2030 en 2050 willen halen. In combinatie met de enorme bouwopgave waar we als land voor staan, dwingt dat ons te kijken naar secundaire materialen. Hoe kunnen we zo hoogwaardig mogelijk materialen hergebruiken in de woningbouw, de weg- en waterbouw, of de utiliteitsbouw? En hoe zorgen we dat aanbieders van deze materialen in contact komen met potentiële afnemers? Het transitieteam Circulaire Bouweconomie publiceerde hierover onlangs een rapport. Kunnen vaste gasten Marjet Rutten en Vincent Gruis zich een beetje vinden in de aanbevelingen? En welke mogelijkheden ziet Otto Friebel - directeur van BRBS Recycling en Transitieteamlid - om vaker materialen een tweede leven te geven? We bezoeken het lab van NEBEST waar hergebruikt beton wordt getest op kracht en levensduur. Is het goed genoeg voor een tweede leven als snelwegviaduct? En Jan Willem van de Groep houdt ons scherp met zijn column.