Bronnen: Woningbouw

Hieronder vindt u verwijzingen naar bronnen over sector: Woningbouw. Zowel naar verhalen op deze site als naar externe bronnen.
Gebruik de filters om uw keuze te verfijnen.

  • Topic

  • Sector

  • Doelgroep

  • Genre

  • Tag

  • Filter verwijderen

381 bronnen gevonden

Advies MKI/MPG stelsel. Aspect snelheid 

In hoeverre draagt de huidige inrichting van het stelsel bij aan een korte tijdbesteding en onnodige administratielast voor gebruikers?

Beschikbaarheid van expertise

Welke randvoorwaarden zijn er nodig om nu en in de toekomst voldoende capaciteit beschikbaar te hebben om de werklast van het stelsel te dragen?

Bijdrage milieuprestatiestelsel aan doelen rijksbeleid CE

In hoeverre draagt het reduceren van de MKI bij aan tegengaan van klimaatverandering, een schoner milieu, herstel van biodiversiteit, leveringszekerheid, verminderen van stikstof en fijnstof.

Gebruik en toepassing van MPG/MKI bij ontwerp en uitvoering

Hoe wordt in het huidige stelsel de MPG/MKI ingezet in de B&U en de GWW? Interviews en enquete.

Advies toepassen van LCA’s voor circulariteit van bouwwerk 

Hoe kunnen we LCA-data gebruiken om de impact op materiaalvoorraden van bouwwerken inzichtelijk te maken zodat er vervolgens op deze parameters gestuurd kan worden?

Vooronderzoek MKI Sloop

Doel is kwantitatief onderbouwde beslissingen te nemen om de milieu-impact van sloop- en demontageprojecten te verlagen. Hiertoe is inzicht gewenst in de milieukosten (MKI) gerelateerd aan demontage.

Praktische gids voor Losmaakbaar Aanbesteden

Hoe kunnen opdrachtgevers losmaakbaarheid in de uitvraag meenemen, om dit circulaire bouwprincipe te stimuleren in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw?

Uitwerking toekomstbeeld Circulaire Bouweconomie 2050

Het definiëren van voorwaarden voor de doorontwikkeling van het huidige stelsel naar een meer toegankelijk, uniform en betrouwbaar stelsel voor de B&U en GWW, waar circulariteit een integraal onderdeel van uitmaakt.

De rol van circulariteit voor de waardering van vastgoed bij woningcorporaties

Kansen en belemmeringen voor het inbedden van circulariteit in de markt- en beleidswaarde van woningcorporaties