circulaire woningbouw in de EU
Zo staat het ervoor met circulaire woningbouw in de EU
6 februari 2020
Fenixloods duurzaam gerenoveerd met hulp van regeling groenprojecten
Duurzame renovatie Fenixloods met hulp van Regeling groenprojecten
7 februari 2020

De potentie van de circulaire snelweg

snelweg

De potentie van de circulaire snelweg

Overheid en bedrijfsleven proberen het grondstoffengebruik in Nederland terug te dringen. Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Hiervoor is het Rijksbrede Programma Circulaire Economie ontwikkeld. Dat heeft ook gevolgen voor de aanleg van wegen. In opdracht van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie schreef NIBE een rapport over de potentie van biobased bouwmaterialen in onder andere de GWW.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 7 februari 2020

Een uitgebreide versie van dit artikel verscheen in GWW Totaal

Circulair bouwen aan infrastructuur gaat niet vanzelf. Om die reden werd de Circulaire Infra Community opgericht. De community is onderdeel van de Bouwcampus. De Bouwcampus mobiliseert zowel marktpartijen, kennisinstituten en overheid om in co-creatie betaalbare en breed toepasbare oplossingen te ontwikkelen en die vervolgens te delen met de markt. Die community ontwikkelde tussen september 2017 en september 2018 een visie op de circulaire weg.

Circulaire snelweg

De verkenning naar een biologische snelweg door de Circulaire Infra Community liet zien dat er op maar liefst veertien onderdelen van een snelwegontwerp biobased alternatieven beschikbaar zijn. De meest in het oog springende zijn houten vang- of geleiderails, houten portalen en viaducten en biobased asfalt, geluidschermen, hectometerpaaltjes en zelfs biobased verkeersborden.

Klimaatneutrale oplossingen

Om bouw- en infrabedrijven te wijzen op die klimaatneutrale alternatieven liet het Transitieteam Circulaire Bouweconomie via RVO een verkennend rapport opstellen door het NIBE, een advies- en kennisinstituut over duurzaamheid in de bouw. Belangrijkste conclusies: het gebruik van biobased grondstoffen in de GWW hebben een potentieel van 13,8 procent reductie op de Milieu Kosten Indicator (MKI), 21,8 procent reductie op CO2 en 15,8 procent op gebruik van primaire grondstoffen voor de aanleg van het totale Rijkswaterstaat wegenprogramma.

Houten wegportalen

Dat biobased en natuurlijke materialen niet onderdoen voor beton of staal wist het onafhankelijke Wageningse houtonderzoeksinstituut Stichting Hout Research (SHR) al langer. SHR realiseerde bijna twintig jaar geleden al drie houten demo wegportalen over de A16 bij knooppunt Zonzeel en vier boven de snelwegen bij het Kooimeerplein in Alkmaar. De houten wegportalen zijn door SHR 10 jaar lang intensief gemonitord op functioneren, houtvochtgehalte en dergelijke. Hun conclusie: na 15 jaar functioneren de houten wegportalen nog steeds prima, zonder enige onderhoudsbehoefte. Ter vergelijking: stalen wegportalen moeten iedere 8 tot 12 jaar worden verwijderd en opnieuw gecoat. “Daarmee zijn de houten wegportalen niet alleen een beter alternatief op het gebied van duurzaamheid maar vormen zij ook een beter economisch alternatief voor de stalen wegportalen”, stelt Wim de Groot van het onderzoeksinstituut.

Lees meer

Download hier het NIBE-rapport over het gebruik van biobased bouwmaterialen.