Transitieteam Circulaire Bouweconomie - De visie van Maarten Schäffner
Maarten Schäffner: ‘Blindelings meer woningen bouwen is recept voor milieucrisis’
24 januari 2022
De Week van de Circulaire Economie i
De Week van de Circulaire Economie 2022: interessante sessies en bijeenkomsten
26 januari 2022
Transitieteam Circulaire Bouweconomie - De visie van Maarten Schäffner
Maarten Schäffner: ‘Blindelings meer woningen bouwen is recept voor milieucrisis’
24 januari 2022
De Week van de Circulaire Economie i
De Week van de Circulaire Economie 2022: interessante sessies en bijeenkomsten
26 januari 2022
Een nieuwe bouwcultuur: biobased en natuurinclusief bouwen
biobased en natuurinclusief bouwen

Een nieuwe bouwcultuur: biobased en natuurinclusief bouwen

Een nieuw initiatief om de bouw biobased en natuurinclusief te maken: het programma 'Een nieuwe bouwcultuur', op initiatief van het College van Rijksadviseurs. Aansluitend bij dit programma is er een ontwerpprijsvraag uitgezet om deze manier van bouwen toe te passen bij een locatie in Oirschot.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 25 januari 2022

We staan voor een grote bouwopgave. Er zijn veel nieuwe woningen nodig en er moeten ook nog eens miljoenen huizen van het gas af en geïsoleerd worden. Alleen als we dat zo duurzaam mogelijk doen, kunnen we de klimaatdoelstellingen halen: CO2-neutraal en een circulaire economie in 2050. Daarvoor moet er wel iets veranderen: de gebouwde omgeving is nu nog goed voor zo’n 40 procent van onze CO2-uitstoot en energieverbruik. Dat kan en dat moet anders.

Maar het gaat niet alleen om de getallen, we zien ook bredere kansen. Daarom stellen we Een nieuwe bouwcultuur voor: een programma om vernieuwing en versnelling te laten samenvallen met de verduurzaming en verfraaiing van de woonomgeving. We maken plaats voor een bouwcultuur waarin de bouw in balans is met de natuur. Een bouwcultuur die ook toekomstige generaties een fijne woonplek biedt.

De sleutel hiervoor ligt volgens het College van Rijksadviseurs bij de inzet van biobased bouwmaterialen. Dat zijn natuurlijke, levende materialen, zoals hout, hennep, vlas, lisdodde, bamboe, stro en zeewier. Deze materialen slaan CO2 op en groeien terug tijdens de levensduur van een gebouw. Deze bouwmaterialen kunnen een grote bijdrage leveren aan:

  • verduurzaming van de woningbouw
  • vernieuwing van vormentaal en typologie in de architectuur
  • een verrijking van het landschap
  • een duurzame, gezonde en inclusieve woonomgeving.

Ook willen we onderzoeken of deze materialen zich beter lenen voor het prefabriceren van woningen. Dan kunnen we sneller bouwen.

Doelstellingen

Het programma ‘Een nieuwe bouwcultuur’ heeft de volgende doelstellingen:

  1. Innoveren. Het ontwikkelen en toepassen van nieuwe reken- en tekenmethoden om biobased businesscases (van teelt tot toepassing) haalbaar, betaalbaar en schaalbaar te maken.
  2. Realiseren en opschalen. Het realiseren van enkele grootschalige biobased projecten of een project dat (met enkele aanpassingen) op meerdere plekken toepasbaar is.
  3. Ontwerpkracht stimuleren. Opschalen mag niet tot eenheidsworst leiden. We zijn op zoek naar locatie-specifieke, esthetische en inspirerende voorbeelden die haalbaar en betaalbaar zijn. We stimuleren innovatie, ontwerpkracht en multidisciplinaire samenwerking.
  4. Beleid beïnvloeden. Al doende ontdekken we de blokkades in de systeem- en beleidswereld. Deze blokkades willen we zoveel mogelijk opheffen om een nieuwe bouwcultuur mogelijk te maken.
  5. Bekendheid vergroten. De nieuwe inzichten en concepten delen we actief met een breed publiek om zo het enthousiasme voor biobased en natuurinclusief bouwen te vergroten en vraag- en aanbod te stimuleren.

Ontwerpprijsvraag

De eerste ontwerpprijsvraag binnen het programma 'Een nieuwe bouwcultuur, biobased en natuurinclusief bouwen' vindt plaats in Oirschot. De prijsvraag heeft betrekking op locatie De Kemmer-Eindhovensedijk in Oirschot. De komende 10-15 jaar is daar plek voor 400 woningen. De gemeente Oirschot roept stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten op om een stedenbouwkundige visie te ontwerpen die de landschappelijke kwaliteiten versterkt en het beste van de mogelijkheden van biobased en natuurinclusief bouwen benut.

Ook is de gemeente voor een deelgebied op zoek naar inspirerende ontwerpen en business cases die laten zien dat biobased en natuurinclusief bouwen haalbaar, betaalbaar en schaalbaar is, binnen een duurzame gebiedsontwikkeling.

Aanmelden

We roepen geïnteresseerden op zich uiterlijk maandag 14 februari, 10.00 uur (ochtend) in teamverband aan te melden door inzending van een portfolio dat bestaat uit bedrijfsmatige gegevens, referentieprojecten en een motivatie voor aanmelding. Deelname aan deze prijsvraag staat open voor teams van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten. Het staat deelnemende teams vrij om samen te werken met professionals uit andere vakgebieden in de bouwkolom zoals productontwikkelaars of bouwers. Een selectiecommissie selecteert maximaal vijf portfolio’s. Deze geselecteerde teams worden uitgenodigd om deel te nemen aan de daadwerkelijke prijsvraag.

Aanmelden voor deze prijsvraag kan via de website van Architectuur Lokaal.

Bron: College van Rijksadviseurs