Partnerpagina van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie

Het transitieteam Circulaire Bouweconomie werkt samen met veel organisaties. Hieronder een overzicht.


Categorie:
Door: redactie, 13 januari 2023

Lente-akkoord 2.0

NEPROM, Aedes, Bouwend Nederland, IVBN en WoningbouwersNL werken samen in het Lente-akkoord 2.0 Circulair Industrieel Bouwen. Ze doen dat in nauwe samenwerking met het ministerie van BZK. Het doel: de praktische haalbaarheid en opschaalbaarheid van circulaire woningbouw vergroten. Door ervaring op te doen in Koploper-projecten en deze kennis te delen en te vertalen naar praktische acties.


Lente-akkoord 2.0

City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

We staan aan de vooravond van de grote verbouwing van Nederland. Vanuit de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen zijn we een katalysator om deze ‘grote verbouwing’ de ‘goede verbouwing’ te maken. Dit doen we door partijen bij elkaar te brengen, bewijslast te creëren op basis van praktijkervaring én een actieve link met beleid te maken. Zo maken we van circulair en conceptueel bouwen de nieuwe standaard.

City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Dutch Green Building Council (DGBC)

DGBC is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Wij doen dit in de wetenschap dat de gebouwde omgeving veel invloed heeft op de klimaatverandering. In 2025 is 50% van de nieuwbouw, onderhoud, renovatie en demontage van gebouwen circulair. DGBC werkt hiervoor aan een nationale methode om een circulair gebouw te beoordelen, met Europese uniformiteit.

Het meten van circulair bouwen - Dutch Green Building Council

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Wij werken duurzaam en toekomstgericht aan het Rijksvastgoed. De transitie naar een circulaire bouweconomie is hierbij van groot belang. Samen met onze partners pakken wij onze voorbeeldrol.
Circulair bouwen - Rijksvastgoedbedrijf

BRBS Recycling (branchevereniging breken en sorteren)

BRBS Recycling draagt zorg voor kwalitatief hoogwaardige bouwgrondstoffen die door recycling zijn verkregen. Het landelijk ledennetwerk biedt leveringszekerheid van betongranulaat, funderingsgranulaat en overige recyclaten.
BRBS Recycling | Nieuws

TKI Bouw en Techniek

TKI Bouw en Techniek zet samenwerkingen op tussen overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en de publieke omgeving om kennis en innovaties te ontwikkelen in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Het gaat om innovatieve methodes, producten of diensten voor de middellange termijn (2-6 jaar). Dat doen we met een duidelijke missie voor ogen: een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving in 2050. Om die reden hebben we ook een meerjarig missiegedreven innovatieprogramma voor Circulaire bouw en infrastructuur.
Lees meer: TKI Bouw en Techniek

Platform CB'23

Platform CB’23 draagt bij aan de transitie naar een circulaire bouwsector door zich te richten op het opstellen van nationale, bouwsector-brede afspraken. CB’23 staat voor: Circulair Bouwen in 2023. In actieteams werkt een gevarieerde groep deelnemers aan eenduidige, heldere en concrete uitgangspunten en/of systematieken voor de bouwsector, zowel in de GWW- als in de B&U-sector. Inmiddels zijn er een lexicon Circulair bouwen en leidraden voor meerdere onderwerpen opgesteld.
Download ze hier en ga ermee aan de slag: Platform CB'23

Cirkelstad

Cirkelstad is een coöperatie van zo’n 300 partijen die werk maken van steden zonder afval, zonder uitval. Cirkelstad helpt partijen lokaal aan elkaar te verbinden rondom bouwopgaves. Helpt regionaal om projecten en programma’s te initiëren om samen tot impact te komen. Helpt nationaal om tot een gedragen standaard te komen voor circulair bouwen: ‘Het Nieuwe Normaal’.
Bezoek de website van Cirkelstad!

[ssba-buttons]