RESULTATEN VAN HET TRANSITIETEAM

Carbon-Based Design (1) - onderzoek naar de milieu-impact van de woningbouw’ (2022)

Aanleiding

Hoe kunnen we als bouwsector bijdragen aan de vermindering van de enorme CO2-uitstoot? Kunnen we bouwmaterialen gebruiken die voor lange tijd CO2 opslaan? Het rapport Carbon-based design geeft hier antwoord op.

Samenvatting

Het resultaat is een 'call to action':

  1. Kijken we voorbij de grenzen van het gebouw, maar ook naar het gebied waar in staat, dan zouden externe maatschappelijk kosten ook meegewogen moeten worden. Onderzoek laat duidelijk zien dat de maatschappelijke kosten van verspreide (lage) bebouwing velen malen hoger zijn dan in goed bereikbaar, verdicht stedelijk gebied.
  2. Kijken we naar het instrument van de MPG, dan zien we dat deze nog doorontwikkeld moet worden om sturing te geven aan de grote omslag die nodig is de Nederlandse bouwtraditie. We bouwen te zwaar, we gebruiken te veel eindige grondstoffen en het is ook nog eens slecht aanpasbaar tijdens en na de levensduur van het gebouw. Wat nodig is, is een integrale afweging tussen operationele en materiaalgebonden emissies. Een koppeling tussen BENG en de MPG-eisen.
  3. Daarnaast dient het instrumentarium van de MPG op korte termijn verder geprofessionaliseerd te worden: meer Environmental Product Declarations (EPD) in de Nationale Milieudatabase (NMD)
  4. Het meerekenen van CO2-opslag in de methodiek en serieuze handhaving bij oplevering. De negatieve gevolgen van emissies die we nu de lucht in brengen, hebben direct invloed op het klimaat van vandaag en tellen op bij de jaren die nog komen.

Direct naar...

[ssba-buttons]