RESULTATEN VAN HET TRANSITIETEAM

Corporaties en Circulariteit (2022)

Aanleiding

Hoe werken verschillende woningcorporaties aan circulariteit? Corporaties hebben, zowel als eigenaar en als beheerder gedurende de lange levensduur van de woningen een belang om meer circulair te werken. Schaarste van grondstoffen leidt tot prijsstijgingen. Circulair (ver)bouwen draagt bij aan de klimaatdoelstellingen en het vermindert de milieu impact van de gebouwde omgeving.

Samenvatting

In samenwerking met de Groene Huisvesters heeft het Transitieteam onder de noemer ‘Bouwstenen circulariteit’ voor verschillende corporaties in beeld gebracht hoe zij circulair bouwen in de praktijk brengen.

[ssba-buttons]