RESULTATEN VAN HET TRANSITIETEAM

Rapport onderzoek gelijkwaardigheidsbepaling (2023)

Aanleiding

Validatieprocessen voor wettelijke normen en eisen aan de kwaliteit van materialen en producten kunnen veel tijd en geld kosten en leiden tot onzekerheid. De gelijkwaardigheidsbepaling uit het Bouwbesluit/Bbl biedt ruimte voor innovatieve oplossingen en de inzet van secundaire bouwmaterialen en installaties.

De toetsing en goedkeuring van een gelijkwaardige oplossing ligt bij het bevoegd gezag (de gemeente). Om gemeenten en opdrachtgevers meer inzicht te bieden in de (on)mogelijkheden van het gebruik van de gelijkwaardigheidsbepaling van artikel 1.3 Bouwbesluit was een verdieping wenselijk op dit onderwerp.

Samenvatting

Het resultaat is een overzicht van de (juridische) aspecten van het gebruiken van de gelijkwaardigheidsbepaling bij het toepassen van secundaire bouwmaterialen en installaties, alsmede de toetsing hiervan. Ook is onderzoek gedaan naar zogenaamde “Best Practices” zodat de leerervaringen in kaart kunnen worden gebracht en kunnen worden gedeeld, waar nodig voorzien van advies en/of signaal.

Het belangrijkste advies luidt: ga met alle kennis en handvatten die er al zijn aan de slag met het hoogwaardig toepassen van circulaire materialen en in algemenere zin met circulair bouwen. De mogelijkheden zijn legio. Zowel vanuit praktische, technisch als juridisch oogpunt.

Direct naar...

[ssba-buttons]