Bekijk het nieuwe Inspiratieboek Circulaire producten en diensten
7 februari 2020
Circulair slopen en bouwen door middel van eigen materialenbank
10 februari 2020

Circulaire woningbouw in Nederland: dit is de huidige stand van zaken

circulaire woningbouw NL

Circulaire woningbouw in Nederland: dit is de huidige stand van zaken

De Nederlandse Rijksoverheid zet sterk in op transitie naar een circulaire economie. Wat betekent dat voor de woningbouw? Platform31 stelde de publicatie 'Circulaire woningbouw in Nederland' samen: een breed en divers overzicht van de stand van zaken (cases), ontwikkelingen (patronen en ervaren barrières) en suggesties voor vervolgstappen.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 10 februari 2020

Circulair denken en werken in de bouw is vooral van belang om de milieu-effectiviteit te maximaliseren, oftewel negatieve milieu-impact terug te dringen of zelfs te voorkomen. Dat kan onder andere worden bereikt door langdurig hoogwaardig hergebruik van materialen, producten en gebouwen mogelijk te maken. Hoe goed dat gebeurt, hangt ook af van de mate waarin andere partijen (bouwbedrijven, leveranciers, woningcorporaties, decentrale overheden, financiële bedrijven, en woningeigenaren) het thema omarmen. Vandaar dat kennisdeling met alle relevante partijen noodzakelijk is. Een paar koplopers toejuichen die steeds verder uitlopen is niet genoeg.

De publicatie is mede daarom primair gericht op partijen die actiever willen worden op gebied van circulaire woningbouw, maar nog moeilijk in kunnen schatten wat er op ze af gaat komen. Ook gevorderden, inclusief beleidsmakers op alle schaalniveaus, kunnen er op specifieke deelonderwerpen inspiratie uit halen. Het is niet de bedoeling, of überhaupt mogelijk, dat met deze publicatie de ultieme antwoorden worden gepresenteerd. Het gaat er eerder om dat lezers inzicht krijgen wat relevante vragen zijn, hoe anderen tot nu toe daarmee zijn omgegaan, en welke zaken nog open speelveld zijn.

De inhoud is gebaseerd op diepte-gesprekken met een veertigtal experts met diverse achtergronden en ervaringen op gebied van circulair bouwen, uitgebreide deskresearch, en enkele verificaties van tussenresultaten. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een zeventigtal cases, waarvan zestien worden uitgelicht in een project etalage, en een dertigtal patronen en lessen. De onderwerpen in dat laatste overzicht variëren van Aanbestedingen via Fiscaliteit en Juridische aspecten tot aan ‘Rightscaling’ en ‘X-as-a-service’. Welke informatie nieuw is of al bekender, en wat per direct bruikbaar is of achtergrondinformatie, zal per lezer verschillen.

Download hier de publicatie 'Circulaire woningbouw in Nederland'

Bron: Platform31