Plan voor circulair en multifunctioneel centrum wint ontwerpwedstrijd SLIMCirculair
26 juni 2019
Wim Sturris: ‘Circulaire huizen van hout: het is niet alleen ideologie, het is ook handel’
1 juli 2019

Grondstof of afval? Rapport brengt knelpunten in kaart

Grondstof of afval? Rapport brengt knelpunten in kaart

De Taskforce Herijking Afvalstoffen is in augustus 2018 van start gegaan om belemmeringen rond de afvalwet- en regelgeving in kaart te brengen. Welke knelpunten ervaren bedrijven en overheden in de uitvoering op weg naar een circulaire economie?


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 28 juni 2019

Op 18 juni bood staatssecretaris Stientje van Veldhoven het tussenrapport ‘Grondstof of afval' van de Taskforce Herijking Afvalstoffen aan de Tweede Kamer aan. In dit rapport gaat het om afval en de transitie naar efficiënt gebruik van grondstoffen. De Taskforce zet hierin uiteen wat de wettelijke kaders zijn, hoe de uitvoering is geregeld en wat de belemmeringen zijn.

Eén van die knelpunten is dat het begrip ‘afval’ onduidelijk is. Er zijn 29 omgevingsdiensten die te maken hebben met 12 provincies en 355 gemeenten die elk hun eigen invulling geven aan afvalbeleid en circulaire economie. Hierdoor ontstaat de situatie dat verschillend wordt omgaan met ‘afval of niet’ issues.

Bekijk hier het volledige tussenrapport en de bijbehorende Kamerbrief.

In het eindrapport, die in het najaar van 2019 wordt verwacht, worden oplossingen, conclusies en aanbevelingen geformuleerd voor de in dit tussenrapport beschreven belemmeringen.

Bron: Rijksoverheid