Circulaire Bouweconomie in special edition Stadsblad Cirkelstad
Circulaire Bouweconomie in special edition Stadsblad Cirkelstad
10 februari 2021
webinar circulair bouwen
Op weg naar een circulaire toekomst – verslag webinar Circulair Bouwen
16 februari 2021

Stikstof als kantelpunt in de versnelling naar duurzame woningbouw

Circulair bouwen

Stikstof als kantelpunt in de versnelling naar duurzame woningbouw

Stikstofreductie is niet 1-op-1 hetzelfde als circulair, maar het circulaire gedachtengoed kan wel op allerlei manieren beleid en maatregelen aanjagen die ook positieve impact hebben op stikstofuitstoot, en de aandacht voor stikstofuitstoot kan wind in de zeilen blazen van circulair bouwen. Platform31 besteedde hier tijdens de Week van de Circulaire Economie ruimschoots aandacht aan.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 15 februari 2021

In de online sessie Stikstof als kantelpunt in de versnelling naar duurzame woningbouw op 2 februari werd het onderwerp, inclusief de link met circulariteit, besproken. Voorname aanleiding voor de sessie was het lanceren van de publicatie 'Verrijking van de handreiking stikstofloze woningbouw'. De betreffende handreiking was in november 2020 al gepubliceerd. Beide producten zijn tot stand gekomen in nauwe co-creatie tussen C-creators, Platform31 en Hedgehog company die elkaar vonden tijdens uitvoering van soortgelijke projecten voor de provincie Noord-Holland en Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De handreiking bevatte een groot scala aan maatregelen die gemeenten kunnen nemen om stikstof tijdens de bouw, met nadruk op woningbouw, te verminderen. Uiteindelijk moeten bouwbedrijven die maatregelen opnemen in hun uitvoering, maar partijen als gemeenten kunnen op allerlei manieren sturing geven, zowel in rol als grondeigenaar, opdrachtgever, vergunningverlener en facilitator.

De verrijking die er nu bij is gekomen is autonoom leesbaar maar vooral van waarde in combinatie met de handreiking, en biedt meer details en inzichten op twee vlakken:

  • Differentiatie: niet iedere maatregel is even relevant voor iedere (soort) situatie: hoe kunnen gemeenten voorsorteren aan de hand van de belangrijkste situationele factoren?
  • Integrale aanpak: stikstof als onderwerp levert weinig enthousiasme op; het kan echter als ultieme kantelpunt dienen om de versnelling naar duurzame woningbouw aan te jagen. Hoe kan een gemeente daaraan bijdragen?

Door zowel de details in te duiken (handreiking) als overkoepelende thema’s inzichtelijk te maken (verrijking) hebben gemeenten maar ook andere relevante partijen voor de woningbouw, nu diverse hulpmiddelen erbij om meer grip te krijgen op deze complexe materie. Dat is belangrijk want er is op veel plekken grote behoefte aan woningbouw.

Circulariteit

De link tussen stikstof en circulariteit komt op meerdere manieren terug in de publicaties. Allereerst komt het tot uitdrukking in de kernboodschap: beleid en maatregelen die circulariteit bevorderen, kunnen ook positief uitwerken op stikstofreductie, en andersom. Beide domeinen kunnen elkaar hier dan ook uitstekend helpen.

Twee concrete voorbeelden van maatregelen die stikstof reduceren, waarbij circulariteit extra inspiratie en argumenten biedt om ze in te voeren zijn:

  1. Het gebruik van lichtere (bio)materialen (= minder zwaar vervoer nodig = stikstofreductie)
  2. Bouwmethodes aanjagen die tot minder uitstoot op de bouwlocatie leiden (zoals prefabmodules gebruiken en die deels al in elkaar schroeven op een nabijgelegen bouwhub).

Meer informatie