Aan de slag

22 oktober 2019

Oproep aan marktpartijen voor marktontmoeting circulaire inkoop GWW

Voor het Leernetwerk Circulair en Klimaatneutraal Inkopen in de Grond, Weg- en Waterbouw (GWW) zoeken Rijkswaterstaat en PIANOo nog marktpartijen met circulaire ambities
11 oktober 2019

Van afval naar grondstof: belemmeringen in beeld

De Taskforce Herijking Afvalstoffen heeft in beeld gebracht welke belemmeringen overheden en bedrijven ervaren op weg naar een circulaire economie. Zo moet het begrip ‘afval’ in de regelgeving veranderd worden en de uitvoeringspraktijk worden verbeterd. De taskforce pleit voor een centrale regie, net zoals bij de energietransitie.
8 oktober 2019

Materialenpaspoorten maken circulariteit van gebouwen inzichtelijker

Grondstoffen zijn schaars en moeten om die reden goed worden gedocumenteerd zodat zij ongelimiteerd beschikbaar blijven. Registratie in het Madaster platform geeft materialen een identiteit waardoor ze nooit meer in de anonimiteit als afval kunnen verdwijnen.
20 september 2019

Praktische handvatten in brochure circulair bouwen

De brochure ‘Aan de slag met circulaire woningbouw’ is op 17 september gepresenteerd tijdens de ZEN Platformbijeenkomst van het LenteAkkoord. De brochure is ontwikkeld door W/E adviseurs en biedt praktische handvatten, inzichten en praktijkvoorbeelden.
17 september 2019

Inschrijving geopend voor actieteams Platform CB’23

Platform CB'23 publiceerde afgelopen juni leidraden die handvatten geven voor de concrete aanpak van circulair bouwen. Voor de onderwerpen 'Paspoorten in de bouw' en 'Meten van circulariteit' worden nu nieuwe actieteams samengesteld.
16 september 2019

Aan de slag met de circulaire bouweconomie

De Circulaire Bouweconomie (CBE) is een samenwerking van overheden, de Woning- en Utiliteitsbouwsector en de GWW-sector, en onderdeel van De Bouwagenda.
4 juli 2019

Concreet aan de slag met circulair bouwen? Deze leidraden bieden uitkomst

Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, de Bouwcampus, NEN en verschillende marktpartijen werken met Platform CB’23 aan de ambitie om vóór 2023 nationale, bouwsector brede afspraken te hebben opgesteld. Nu zijn er drie leidraden beschikbaar voor een concrete aanpak voor circulair bouwen.
3 juni 2019

Circulair bouwen begint met dit stappenplan

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een stappenplan voor circulair bouwen opgesteld. Het stappenplan is onderdeel van de Transitieagenda Circulaire Economie in de Bouw.