Circulaire Bouweconomie in special edition Stadsblad Cirkelstad
Aan de slag met de circulaire bouweconomie
16 september 2019
bouwplaats
Praktische handvatten in brochure circulair bouwen
20 september 2019

Inschrijving geopend voor actieteams Platform CB’23

bouwplaats

Inschrijving geopend voor actieteams Platform CB'23

Platform CB'23 publiceerde afgelopen juni leidraden die handvatten geven voor de concrete aanpak van circulair bouwen. Voor de onderwerpen 'Paspoorten in de bouw' en 'Meten van circulariteit' worden nu nieuwe actieteams samengesteld om vervolg- en verdiepingsstappen te realiseren.


Categorie: Aan de slag Nieuws
Door: redactie, 17 september 2019

De focus bij Paspoorten voor de bouw komt te liggen op het verder uitwerken van paspoortformats, afspraken maken over randvoorwaarden van paspoortsystemen en datamanagementvraagstukken. Voor het actieteam Meten van circulariteit gaat de meeste aandacht naar behoud van waarde, hoogwaardig hergebruik, schaarste en beschikbaarheid van grondstoffen.

Werkwijze en planning actieteams

Op basis van de evaluatie van de actieteams van afgelopen jaar, is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de structuur en samenstelling van de actieteams. Zo zijn er nu twee typen leden: een actieteamlid en een werkgroeplid. Je kunt ervoor kiezen om zelf intensief met de onderwerpen aan de slag te gaan in een werkgroep of om alleen input en feedback te leveren op tussentijdse momenten.

Meld je vóór 27 september aan en stippel samen met Platform CB'23 de route uit naar circulaire afspraken in de bouw!

Bron: Platform CB'23