Digital Building Logbooks (DBL): wat betekent dit voor onze circulaire toekomst? Save the date – expertsessie

Inhoud sessie
De Digital Building Logbooks, kortweg DBL, is een Europees initiatief met als belangrijk doel om rationeler om te gaan met middelen. Dankzij een digitaal logboek van onze gebouwen kunnen we betere beslissingen maken over hoe we gebouwen gaan slopen, renoveren, hoe bepaalde materialen en producten uit een gebouw kunnen gehaald worden en hergebruikt dan wel gerecycled kunnen worden.

De goede uitwerking van de DBL kan dus kansen bieden om circulaire economie in de GWW en B&U te stimuleren. Deze uitwerking over hoe de DBL binnen de EU zullen toegepast worden is in volle voorbereiding. Een ideaal moment om als vooroplopende lidstaat samen te zitten en na te denken over:
• Wat kan dit voor ons in Nederland betekenen? Hoe is de verhouding tussen Nederlands denken en EU denken? Zowel op vlak van het paspoort als de data strategie.
• Welke uitdagingen zitten er in relatie met circulair bouwen? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? En welke kansen zijn er voor circulair bouwen?
• Welke positie moet Nederland nemen ten aanzien hiervan? Moet er expliciet voor GWW actie ondernomen worden zodat dit goed meegenomen wordt?
• Welke acties gaan/moeten we ondernemen? En wie gaat/moet dit doen?

Omdat dit veel impact kan hebben op de Nederlandse GWW en B&U en de circulaire economie organiseert Rijkswaterstaat in samenwerking met het Transitieteam Circulaire Bouweconomie een sessie waar we in het DBL-thema duiken en samen ingaan op:
• De huidige stand van zaken – perspectief vanuit EU en NL-beleid,
• Wat zijn de uitdagingen, vraagstukken en kansen – vanuit NL bekeken,
• Welke acties moeten we ondernemen en wie gaat dit doen?

Praktisch
Een klein aantal experts gaat live in discussie, u kan dit virtueel volgen en feedback geven in de chat.
• Wanneer? 8 december van 14u tot 17u
• Waar? Online, link volgt na aanmelden
• Inschrijven? Stuur een mail naar circulair@rws.nl.

Datum / Tijd
08-12-2022
14:00 - 17:00

Locatie
Online (link volgt na aanmelden)