Circulair ontwerpen, ketensamenwerking en sociale innovatie zijn de drie hoofdthema’s in deze agenda. Het rapport verbindt het topsectorenbeleid met de transitieagenda’s.