Op weg naar duurzame infra in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

Werk jij bij een gemeente in Noord-Holland, Zuid-Holland of Utrecht en ben je betrokken bij de aanleg of het beheer van infrastructuur? Dan nodigen we je van harte uit voor de bijeenkomst ‘Op weg naar duurzame infra in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht,’ die de drie provincies, het Interprovinciaal Overleg (IPO), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Platform WOW op 28 november organiseren.
Tijdens de bijeenkomst bespreken we wat er nodig is om als gemeente de volgende stap te zetten om de uitstoot van onder andere stikstof en CO₂ te reduceren en om uiteindelijk te komen tot klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. Wissel kennis uit met collega’s van andere gemeenten en geef aan waar je behoefte aan hebt bij het oppakken en realiseren van deze transitie. Je hoort welke concrete maatregelen er op diverse werkterreinen nu al mogelijk zijn, bij wie je je kunt aansluiten en waar je terecht kunt met hulpvragen.

Leren van elkaar

De aanleg en het onderhoud van onze infrastructuur leiden jaarlijks tot de uitstoot van 3 megaton CO₂. Een kwart daarvan komt voor rekening van het Rijk, driekwart voor rekening van gemeenten, provincies en waterschappen. We kunnen samen dus flink verschil maken. Om de markt te stimuleren en verder te verduurzamen is het nodig dat we als publieke opdrachtgevers hetzelfde inkoopbeleid voeren zodat bedrijven erop kunnen inspelen.
Duurzaamheid bij de aanleg en het beheer van infrastructuur, hoe pakken de provincies dat aan? De organiserende provincies en de deelnemers vanuit de gemeenten verkennen met gebruik van Mentimeter waar iedereen staat als het gaat om verduurzaming van de infra. Het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en de markt ontwikkelden samen roadmaps voor de werkterreinen met de meeste impact. Je krijgt een toelichting op de roadmaps voor Wegverharding, Kunstwerken, en Weg-, Dijk- en Spoormaterieel door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en een presentatie van de CROW-tools voor duurzaamheid. Tijdens het World Café ga je in gesprek over praktijkervaringen van gemeenten en concrete toepassingen. Doel van de middag is vooral om te leren van elkaar.
Op 28 november slaan we de handen ineen om daadwerkelijk de volgende stap te zetten en een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur te realiseren.

Programma

12.00 uur – Inloop met lunch
13.00 uur – Opening en welkom door gedeputeerde Frederik Zevenbergen
Toelichting door Martijn Weening (provincie Noord-Holland), Thessa Luijendijk (provincie Zuid-Holland) en Laura van den Berg (provincie Utrecht) over de provinciale aanpak van duurzaamheid bij de aanleg en het beheer van infrastructuur. Het gesprek met de deelnemers, met gebruik van Mentimeter, gaat onder andere over het inzicht van de gemeenten in hun voetafdruk, het politieke en bestuurlijke draagvlak voor duurzaamheid, het gebruik van MKI en de hobbels op weg naar duurzame infra. Marc de Rooy van het ministerie van I&W presenteert de roadmaps voor de werkterreinen met de meeste impact. Joost Fijneman vertelt hoe het CROW zich inspant om de ervaringen in het veld met het verduurzamen van de infra versneld te verankeren in de standaarden, zoals de RAW-bestekken. 
14.45 uur – Interactief gedeelte; veel ruimte voor verdieping
Tijdens het ‘World Café’ kun je aansluiten bij drie opeenvolgende gesprekstafels. Je kiest deze op de dag zelf. Elke tafel heeft een deskundige gastheer of -vrouw. Uiteraard is er volop ruimte voor het stellen van vragen. Het gesprek gaat over ervaringen, concrete toepassingen en het toekomstbeeld van de volgende onderwerpen (er kunnen nog onderwerpen bijkomen): Beschrijving World Cafe gesprekstafels (onderaan deze pagina)

 • Praktische toepassing van Duurzaam GWW in de projecten – Gemeente Amersfoort en CROW
 • Raamovereenkomst duurzame betonnen bestratingsmaterialen – Gemeente Amersfoort
 • Hoe pakken we het materiaalgebruik van onze wegen aan? – Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Leidse Ladder – Gemeente Leiden (twee rondes)
 • Schoon en Emissieloos Bouwen – Gemeente Rotterdam en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Tool om te sturen op laag emissie transport en materieel – Gemeente Amsterdam (onder voorbehoud)
 • Toepassing geopolymeerbeton – Gemeente Amsterdam
 • Goedkoop is duurkoop (Levenscycluskosten) – Gemeente Rotterdam
 • Infra-innovatiestrategie – Provincie Zuid-Holland
 • Dashboard monitoring Duurzaam GWW en Monitoringtool CO2 – CROW en Gemeente Enschede
  De terugkoppeling van de gesprekstafels, opbrengsten van de dag en eventuele openstaande zaken komen aan bod tijdens de ‘Vissenkom’ van 16.20 tot 16.50 uur. Jouw inbreng wordt ook hier zeer gewaardeerd.
  16.50 uur – Afsluiting met tips: hoe verder?
  17.00 uur – Netwerkborrel
  18.00 uur – Einde
Datum / Tijd
28-11-2023
12:00 - 18:00

Locatie
Provinciehuis, Den Haag

Adres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Meer informatie
https://platformwow.nl/agenda/2023/11/op-weg-naar-duurzame-infra-in-noord-holland-zuid-holland-en-utrecht