Hennep als versneller van de circulaire economie
13 oktober 2023
45 partijen tekenen convenant Schoon en Emisseloos Bouwen
2 november 2023
Hennep als versneller van de circulaire economie
13 oktober 2023
45 partijen tekenen convenant Schoon en Emisseloos Bouwen
2 november 2023
Advies transitieteam: circulaire infra vraagt aanvulling doelen op gemeentelijk niveau

Advies transitieteam: circulaire infra vraagt aanvulling doelen op gemeentelijk niveau

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen per brief geadviseerd om de productgroepen uit het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) aan te vullen voor de infrasector. De doelen en maatregelen voor de bestaande productgroepen 'wegverhardingen (asfalt)’ en ‘betonnen bruggen en viaducten’ zijn vooral relevant voor de rijksinfrastructuur en nog niet goed bruikbaar voor gemeenten.


Door: redactie, 27 oktober 2023
Nieuwe productgroepen


Het Transitieteam heeft met 9 gemeenten, adviesbureau KplusV en Rijkswaterstaat verkend of er nieuwe productgroepen voor de grond-
weg- en waterbouw uitgewerkt moeten worden. Uit de verkenning blijkt dat gemeenten behoefte hebben aan specifieke productgroepen met concrete doelen en maatregelen, die beter aansluiten bij de gemeentelijke praktijk. Het gaat daarbij om: niet-asfaltverhardingen
(gebakken klinkers en betonelementen), fiets- en voetgangersbruggen en rioleringen. Inmiddels is duidelijk dat de 3 geadviseerde onderwerpen een plek krijgen in het programma ‘Klimaatneutrale
en Circulaire Infra’.

Andere wensen gemeenten

Uit de verkenning blijkt verder dat gemeenten behoefte hebben aan:
• Actief en tijdig meewerken aan de ontwikkeling van circulair infrabeleid en (advies)trajecten van het Transitieteam;
• Meer standaardisatie, minimumeisen en normen voor circulariteit in de GWW;
• Beter te vinden, relevante en eenduidige kennis en instrumenten over de circulaire GWW. Er zijn zo veel partijen en initiatieven op het gebied van de GWW dat gemeenten makkelijk het overzicht kwijtraken.

Gemeenten belangrijk voor duurzame, meer circulaire infrasector

De brief aan de staatssecretaris maakt duidelijk waarom de wensen van gemeenten belangrijk zijn. Gemeenten beheren het grootste deel van de materiaalvoorraad van de Nederlandse GWW –sector en het grootste deel van het wegennet. Gemeenten werken veel met deze productgroepen, die een relatief grote impact hebben op het milieu en de CO2-uitstoot. Juist bij gemeenten zijn er dus kansen om een duurzamere en meer circulaire infrasector te realiseren.

Brief en bijlage

Lees hier de brief van het Transitieteam aan de staatssecretaris. Bij de brief zijn twee bijlagen meegestuurd: een adviesnotitie en een ‘dialoogdocument’. In de adviesnotitie staan de bevindingen uit de verkenning. In het dialoogdocument staat een samenvatting van de interviews met de gemeenten die aan de verkenning meededen.

Denk mee over de circulaire bouweconomie!

Op 7 december 2023 vindt in Amersfoort de conferentie circulaire bouweconomie plaats. Eén van de deelsessies gaat specifiek in op duurzame infra en de uitbreiding van nieuwe productgroepen voor medeoverheden. Of je nu inspiratie komt opdoen, een geweldig idee hebt, mee wilt denken of netwerken: het kan allemaal! De maximale capaciteit is wel al bereikt, maar aanmelden voor een reserveplaats kan nog tot 30 november via circulairbouwenaanmorgen.nl.