Plastic Road
PlasticRoad één van de winnaars Waterinnovatieprijs 2019
17 december 2019
Elphi Nelissen klimaatakkoord bouwsector video
Elphi Nelissen: ‘De bouwsector zal echt móéten innoveren’
19 december 2019

Europese subsidieregeling helpt bij hergebruik bouw- en sloopafval

sloopafval

Europese subsidieregeling helpt bij hergebruik bouw- en sloopafval

INTERREG is een Europese subsidieregeling om de samenwerking te bevorderen tussen regionale gebieden in verschillende landen. Deze regeling biedt financiële ondersteuning om innovatieve ideeën en oplossingen verder te helpen en op te schalen, ook op het gebied van de Circulaire Economie.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 19 december 2019

In deze Circulaire Economie gaat het bij uitstek om samenwerken binnen ketens en landen, alleen zo zijn de ambitieuze doelen te behalen. Transnationale samenwerking binnen de Interreg Programma’s is daarom ook een belangrijk doel.

Binnen de programma’s Interreg NoordWest Europa (NWE), Interreg North Sea Region (NSR) en Interreg Europe, die RVO.nl in opdracht van de directie Internationaal van IenW uitvoert, hebben we inmiddels een interessant en divers portfolio aan projecten. Een aantal van deze projecten houdt zich bezig met het bevorderen van een Circulaire Economie. Hieronder een paar voorbeelden ter inspiratie. Deze sluiten goed aan bij de doelen uit de bovengenoemde transitieagenda’s CE:

  • Textielindustrie: betere scheidingstechnieken en hergebruik textiel (Fibersort);
  • Bouw: hoogwaardig hergebruiken van bouwmaterialen en voorkomen van bouw- en sloopafval (CHARM);
  • Biomassa en voedsel: tegengaan voedselverspilling (FOODHEROES);
  • Maakindustrie: hergebruik materialen van end-of-life windmolenparken (Decom Tools);
  • Biomassa: Hoogwaardig hergebruik (BIOCAS);
  • Overheid: de inkoopkracht van de overheid gericht inzetten om een vitale CE markt te stimuleren (ProCirc);
  • Regionale overheden: praktische beleidsimplementatie CE op verschillende niveaus (CircE);
  • Circulaire eilanden als proeftuin (Islands of innovation).
Voorkomen bouw- en sloopafval: CHARM (Interreg NWE)

Bouw- en sloopafval (BSA) is een van de grootste afvalstromen in Europa (meer dan 1/3 van al het afval in Europa komt van BSA). Hergebruik van het BSA is nog vaak laagwaardig (in Nederland geldt dit voor 90% van het BSA) waardoor er grondstofwaarde verloren gaat. Zo wordt bijvoorbeeld sloopafval afkomstig van huizen vooral als betongranulaat in wegen gebruikt.

CHARM ontwikkelt en implementeert een 'asset management'-benadering die hoogwaardig hergebruik bevordert van renovatie- en bouwmaterialen bij sociale woningbouw en helpt betrokken organisaties met circulair inkopen. In elk partnerland vindt een pilot plaats en de opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld om zo met elkaar verder te komen. De Nederlandse inbreng wordt gevormd door TU Delft en woningcorporatie Woonbedrijf uit Eindhoven. In Eindhoven worden twintig circulaire woningen ontwikkeld. Het materiaal waarmee de woningen gebouwd worden, is zoveel mogelijk afkomstig uit woningen die eerder gesloopt zijn. De circulaire woningen worden verplaatsbaar en stapelbaar, zodat ze ook op andere locaties neergezet kunnen worden. De sociale woningbouwpartner Accord (VL) bouwt twaalf huizen met zo min mogelijk plastic: plasticvrije keukens, badkamers en ramen. Deze componenten uit het huis worden namelijk relatief vaak vervangen.

Er wordt ook een Materiaal Uitwisseling Platform ontwikkeld om vraag en aanbod van bouwmaterialen in de sociale woningbouwsector op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt de expertise en ervaring van alle partners ingezet.

Het uiteindelijke doel is het realiseren van 36% hoogwaardig hergebruik van de bouwmaterialen. Dat komt overeen met een equivalent van 40.000 ton per jaar.

Leadpartner van dit project is de TU Delft. Verder zijn sociale woningbouwverenigingen, kennisinstituten en woonbedrijven aangesloten uit Frankrijk, België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De looptijd bedraagt vier jaar, van 2018 tot 2022.

Lees hier meer over CHARM (Engels).