Carbon-based design - Onderzoek naar de milieu-impact van de woningbouw
Bonuspodcast: Ed Nijpels (SER) krijgt aanbevelingen voor CO2-arm bouwen
8 november 2021
Asfalt
Programma voor biobased asfalt wint WOW Juryprijs 2021
16 november 2021
Carbon-based design - Onderzoek naar de milieu-impact van de woningbouw
Bonuspodcast: Ed Nijpels (SER) krijgt aanbevelingen voor CO2-arm bouwen
8 november 2021
Asfalt
Programma voor biobased asfalt wint WOW Juryprijs 2021
16 november 2021
PBL publiceert negen inspirerende beeldverhalen over circulair bouwen
Marker Wadden 600

PBL publiceert negen inspirerende beeldverhalen over circulair bouwen

Het overkoepelende doel van het kabinetsbeleid is om in 2050 de Nederlandse economie circulair te krijgen. In een circulaire economie is er eigenlijk geen ‘afval’, omdat ‘afval’ weer als grondstof dient voor nieuwe producten. Door dit hergebruik worden er geen kostbare grondstoffen meer verspild. Het bedrijfsleven speelt in de transitie naar een circulaire economie een belangrijke rol. Dat geldt in het bijzonder voor de bouwsector, die veel grondstoffen gebruikt. PBL publiceert negen inspirerende beeldverhalen om de dialoog over circulair ondernemen in de bouw te stimuleren.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 9 november 2021

Dit bericht verscheen eerder op pbl.nl

De beeldverhalen zijn gebaseerd op interviews met vertegenwoordigers van negen bedrijven uit de bouwsector. Ze zijn gemaakt door Theo Baart (beeld) en Jan Rutten (tekst), in opdracht van het PBL. Ze interviewden ondernemers, vroegen naar hun nieuwe samenwerkingsverbanden, en fotografeerden circulaire productieprocessen, innovatieve toepassingen en bouwplaatsen. Hun rondreis langs bedrijven en projecten leverde negen boeiende verhalen op, in beeld en woord.

Inspiratie voor bedrijven

Doel van de beeldverhalen is om de dialoog over circulair ondernemen te voeden en om te leren van de manier waarop de negen bedrijven kansen benut hebben, of met belemmeringen omgingen. Samenwerking blijkt voor de bouwsector het sleutelwoord. Ondernemers zoeken elkaar op en werken samen – om aan bijvoorbeeld andere grondstoffen, nieuwe leveranciers en nieuwe afzetmarkten te komen. Hoe gaan de geïnterviewde ondernemers deze nieuwe samenwerking aan, wat lukt wel en wat (nog) niet? Hoe herkennen en benutten zij kansen voor circulair bouwen?

Inzichten voor overheidsbeleid

Ook voor overheden, nationaal en decentraal, kunnen de verhalen als inspiratie dienen. Overheden vervullen een belangrijke rol als opdrachtgever van bouwprojecten, of als vergunningverlener bij – bijvoorbeeld - gebiedsontwikkeling. De beeldverhalen kunnen bijdragen aan meer inzicht bij bestuurders en ambtenaren van provincies, gemeenten en waterschappen, in de rol die zij kunnen spelen om circulair bouwen te bevorderen. Welke lessen kunnen overheden trekken uit de ervaringen van bedrijven?

Alle negen beeldverhalen van PBL zijn hier te vinden.

Bron: PBL