De Week van de Circulaire Economie: dit staat er op het programma
13 januari 2020
circulairbouwen-subsidie-ketenprojecten
Circulair bouwen in de MIA\Vamil
21 januari 2020
De Week van de Circulaire Economie: dit staat er op het programma
13 januari 2020
circulairbouwen-subsidie-ketenprojecten
Circulair bouwen in de MIA\Vamil
21 januari 2020
PIANOo publiceert handreiking ‘Inkopen met de milieukostenindicator’
windmolens

PIANOo publiceert handreiking ‘Inkopen met de milieukostenindicator’

Steeds meer aanbestedende diensten willen meetbare duurzame oplossingen inkopen. Om dit te ondersteunen heeft PIANOo de handreiking ‘Inkopen met milieukostenindicator’ gepubliceerd. De handreiking biedt informatie over het toepassen van de milieukostenindicator (MKI) in het aanbestedingsproces en geeft tips en praktijkcases om de inhoud tastbaar te maken.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 16 januari 2020

Dit bericht verscheen eerder op PIANOo.

Om de milieubelasting van een in te kopen dienst, levering of werk goed te kunnen beoordelen en vergelijken is de milieukostenindicator ontwikkeld. MKI is een in euro’s uitgedrukte uitkomst van een levenscyclusanalyse (LCA); een analyse van de milieueffecten van een levering, werk of contract over verschillende levensfases. MKI geeft uitdrukking aan de verwachte maatschappelijke kosten om deze milieueffecten ongedaan te maken. Hoe lager de MKI-waarde, hoe duurzamer.

MKI als eis of gunningscriterium

Door MKI als eis of gunningscriterium mee te nemen in de aanbesteding, worden leveranciers geprikkeld om de meest duurzame oplossing te bieden en zullen zij dit op hun beurt ook in aanlevering vanuit de keten verlangen. Het vraagt kennis en voorbereiding om de milieukostenindicator op de juiste manier toe te passen. Bovendien is nog niet elke sector even bekend met het werken met MKI.

Stappenplan

De handreiking van PIANOo biedt heldere uitleg over LCA en MKI tevens informatie over wat aanbesteden met LCA en MKI van een organisatie vraagt. Het aangeboden stappenplan helpt om (pilot)opdracht voor te bereiden en geeft de mogelijke opties van het hanteren van MKI weer. Daarnaast worden er per type opdracht specifieke aandachtspunten genoemd. Met het doorlopen van het stappenplan maken organisaties de kaders en eisen van de opdracht helder en kunnen zij deze éénduidig formuleren in de aanbestedingsstukken.

Bron: PIANOo