Woningen 600
Noord-Hollandse corporaties introduceren NH Bouwstroom
8 juli 2021
De Circulair Bouwen Podcast
Luister nu naar De Circulair Bouwen Podcast
13 juli 2021

Platform CB’23 roept op tot deelname aan nieuwe actieteams

Lexicon Circular Construction

Platform CB'23 roept op tot deelname aan nieuwe actieteams

Platform CB'23 publiceerde in juli nieuwe leidraden voor Circulair inkopen en Circulair ontwerpen. Vanaf september gaan er drie nieuwe actieteams aan de slag met de leidraden Toekomstig hergebruik, Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 8 juli 2021

Edwin van der Wel, voorzitter van de Regieraad van Platform CB'23 kondigde tijdens het jaarevent drie nieuwe actieteams aan die vanaf september van start zullen gaan. Na een inventarisatie in de markt pakt Platform CB’23 een nieuw onderwerp op waarvoor sectorbreed behoefte is aan afspraken: Toekomstig hergebruik. Daarnaast zullen de afspraken van Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw worden verdiept.

Toekomstig hergebruik - Prestatie-eisen voor volgende cycli - actieteamvoorzitter Agnes Schuurmans

Centraal staat hoe regelgeving moet worden aangepast om hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken. Welke belemmeringen zijn er in bestaande wetgeving en technische regelgeving in brede zin, inclusief BRL’s en certificering? Dit is een nieuw actieteam dat een eerste leidraad zal opstellen.

Meten van circulariteit - Een vergelijkbare basis - actieteamvoorzitter Mantijn van Leeuwen

Dit actieteam heeft een kernmethode meten van circulariteit ontwikkeld. In 2020/2021 zijn twee van de drie doelen van circulair bouwen geoperationaliseerd en in de praktijk toegepast. Komend jaar werkt dit actieteam uit hoe het derde doel, waardebehoud, gedefinieerd en beoordeeld moet worden. Ook komen vragen aan de orde die bij het gebruik van de methode in de praktijk spelen.

Paspoorten voor de bouw - Voor een eenduidige systematiek - actieteamvoorzitter Wouter van Twillert

Dit actieteam heeft een basis gelegd voor een materialenpaspoort. In 2020/2021 zijn praktijkervaringen opgedaan. Komend jaar verdiept het actieteam de systematiek, werkt het de datastrategie en datagovernance verder uit en maakt het de inhoud toegankelijker in een interactieve leidraad.

Meer informatie over de actieteams en de aanmeldmogelijkheden op de website van Platform CB'23.

Bron: Platform CB'23