Cover nationale aanpak biobased bouwen
Nationale Aanpak Biobased Bouwmaterialen van start
9 november 2023
De circulair bouwen podcast - #14: Bouwvergunningen bij gebruikte materialen
De circulair bouwen podcast #15 – Hoe kunnen we beter meten met MKI en MPG?
4 december 2023
Cover nationale aanpak biobased bouwen
Nationale Aanpak Biobased Bouwmaterialen van start
9 november 2023
De circulair bouwen podcast - #14: Bouwvergunningen bij gebruikte materialen
De circulair bouwen podcast #15 – Hoe kunnen we beter meten met MKI en MPG?
4 december 2023
Project Witte Vlekken: vergoeding voor het maken van LCA’s

Project Witte Vlekken: vergoeding voor het maken van LCA’s

Sinds 2022 stimuleert stichting NMD met steun van het Ministerie van BZK, producenten en fabrikanten van bouwmaterialen bij het aanleveren van data voor categorie 1 en 2 milieuverklaringen in de NMD. Dit doen ze met de “Vergoedingsregeling Witte Vlekken”.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 10 november 2023

Ondanks de inzet van de NMD, haar stakeholders en de goede reacties van de markt is er nog lang niet van alle gewenste bouwmaterialen zo’n milieuverklaring. Hierdoor is er extra tijd nodig om een robuustere invulling te geven aan categorie 1 en 2 milieuverklaringen in de NMD. Daarom verlengen zij de vergoedingsregeling Witte Vlekken tot en met 31 oktober 2024. Producenten van bouwproducten en -materialen kunnen (wanneer zij aan de voorwaarden voldoen) een vergoeding aanvragen (van € 2.500,-) voor het laten maken van een LCA.

Het uiteindelijke doel van het Witte Vlekkenproject is het ontwikkelen van in totaal 380 nieuwe categorie 1 of 2 milieuverklaringen die invulling geven aan de Witte Vlekken. Tot op heden zijn er 242 aanvragen ingediend. De vergoeding wordt toegekend volgens het principe “wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Per aanvrager (fabrikant, leverancier of branche) kunnen er maximaal 10 vergoedingen toegekend worden van 10 verschillende LCA’s van 10 verschillende bouwproducten of installaties elementen.

Aanmelden

De derde ronde van het Witte Vlekken project is van start! We beginnen met de groepen: Innovatieve producten van start-ups/starters en mkb’ers, Biobased bouwmaterialen, Bouwwerkinstallaties en Hergebruikte bouwmaterialen. Meer info en aanmelden voor vergoeding: Project Witte Vlekken (milieudatabase.nl)

De Nationale Milieudatabase is in het leven geroepen om een eenduidige berekening van de milieuprestatie van bouwwerken in de Nederlandse context te kunnen maken. Deze database wordt beheerd door Stichting Nationale Milieudatabase (Stichting NMD). Wij zijn een onafhankelijke organisatie die naast deze database ook de Bepalingsmethode beheert en onderhoudt.