Waar komt ons bouwhout vandaan?
12 mei 2023
Groot onderzoek naar consumentenperceptie van houten woningbouw afgerond
16 mei 2023
Waar komt ons bouwhout vandaan?
12 mei 2023
Groot onderzoek naar consumentenperceptie van houten woningbouw afgerond
16 mei 2023
Provincie Noord-Brabant komt met een subsidie voor doorbraakprojecten in de Circulaire Economie

Provincie Noord-Brabant komt met een subsidie voor doorbraakprojecten in de Circulaire Economie

De provincie Noord-Brabant komt met een subsidieregeling om bedrijven te stimuleren en faciliteren om toe te werken naar een duurzame, innovatieve en circulaire industrie.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 16 mei 2023

De subsidie kan worden aangevraagd voor een doorbaakproject met een ingrijpende impact op de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. De focus ligt hierbij op de thema’s bouw, maakindustrie en biomassa & voedsel. 3 mei begint het eerste tijdvak waarin samenwerkingsverbanden met minimaal één MKB-onderneming een aanvraag kunnen indienen.

Doorbraakprojecten

De provincie Noord-Brabant heeft als doel om in 2030 50% minder primaire grondstof te gebruiken. Daarom moedigen zij vaandeldragers aan om te onderzoeken wat mogelijk is op circulair gebied. Doorbraakprojecten zijn belangrijke activiteiten voor de provincie om te werken aan de versnelling van de circulaire transitie. Onder doorbraakprojecten wordt het volgende verstaan: Innovatieve circulaire projecten die de circulaire toekomst concreet en tastbaar maken. Belangrijk kenmerk van deze doorbraakprojecten is dat ze verder gaan dan een individuele product- of procesinnovatie. Het gaat vaak om projecten waar nieuwe, ingrijpende innovaties worden vormgegeven die met name gaan over samenwerking in ketens of netwerken, nieuwe verdienmodellen en financiering of andere organisatievormen.

Bron en meer informatie: Provincie Noord-Brabant