Innovatiestrook snelweg
A58 krijgt ‘innovatiestrook’ voor duurzame en circulaire materialen
22 september 2020
Otto Friebel BRBS
Otto Friebel: ‘Creëer een kennisdatabank, gevuld met praktische ondernemingservaringen’
28 september 2020
Innovatiestrook snelweg
A58 krijgt ‘innovatiestrook’ voor duurzame en circulaire materialen
22 september 2020
Otto Friebel BRBS
Otto Friebel: ‘Creëer een kennisdatabank, gevuld met praktische ondernemingservaringen’
28 september 2020
Rapport brengt materialenpaspoort voor de GWW-sector weer een stap dichterbij
lessons-learned-materialen-expeditie-600

Rapport materialenpaspoort voor de GWW-sector weer een stap dichterbij

Waar moet een materialenpaspoort aan voldoen, waarbij kun je het gebruiken en hoe worden gegevens vastgelegd? Die vragen werden afgelopen jaar onder de loep genomen door elf infrabouwbedrijven en negen opdrachtgevers bij veertien pilotprojecten. Hun bevindingen zijn te vinden in het rapport 'Lessons Learned Materialen Expeditie'.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 24 september 2020

De uitkomsten brengen een materialenpaspoort voor de GWW-sector weer een stap dichterbij. Met een materialenpaspoort krijgt de sector inzicht in welke materialen in onder meer wegen, bruggen en sluizen verwerkt zijn en kunnen materialen makkelijker hergebruikt worden.

Met het rapport willen de initiatiefnemers de uitkomsten van de Materialen Expeditie breed delen, en opdrachtgevers en -nemers aanmoedigen om te komen tot een goede aanpak voor het opstellen van een materialenpaspoort. Een materialenpaspoort zal in de nabije toekomst een integraal onderdeel zijn van infrawerkzaamheden en met de uitkomsten van dit rapport een geringe investering vragen. Het rapport bevat duidelijke aanbevelingen, zoals:

  • Voor opdrachtgevers: creëer in contracten ruimte voor innovatie en/of toepassing van hergebruikte materialen, waarbij een materialenpaspoort zijn waarde bewijst. Zorg daarnaast voor een landelijke standaard voor objectidentificatie door een Object Type Library (OTL) en Informatie Leverings Standaard (ILS), de sleutel tot succes van het materialenpaspoort.
  • Voor opdrachtnemers: experimenteer meer met het opstellen van materialenpaspoorten, ook als de opdrachtgever er niet om vraagt; zorg voor doorontwikkeling in je eigen organisatie en sluit daarbij aan bij de marktbrede standaarden.

Voordelen van materialenpaspoort

Een materialenpaspoort geeft inzicht in de materialen en (bouw)elementen waaruit objecten bestaan. Eén van de voordelen van het materialenpaspoort is dat als je een nieuwe weg of brug gaat maken je ook kunt kijken welke gebruikte materialen beschikbaar zijn of binnenkort komen. Hierbij is een materialenpaspoort onmisbaar. Verder maakt een materialenpaspoort gerichter, beter en duurzamer beheer en onderhoud mogelijk. Ook is de duurzaamheid van een object met een materialenpaspoort sneller aan te tonen, bijvoorbeeld door er een levenscyclusanalyse aan te koppelen.

Lees het volledige artikel op Bouwend Nederland. Het rapport is hier te downloaden.