bouwen met hout
Hout gebruikt voor sociale huurwoningen in Limburg
14 september 2020
Logo Platform CB'23
Oproep voor deelname nieuwe actieteams CB’23: circulair inkopen en circulair ontwerpen
16 september 2020

Rijkswaterstaat zoekt informatie over circulaire innovaties in de GWW – aanmeldtermijn verlengd!

circulair viaduct

Rijkswaterstaat zoekt informatie over circulaire innovaties in de GWW - aanmeldtermijn verlengd!

Om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen en de economie te versterken, verduurzaamt de overheid de rijksinfrastructuur. Als grote opdrachtgever wil Rijkswaterstaat in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair werken, met hoogwaardig hergebruik van alle materialen. Hiervoor is Rijkswaterstaat op zoek naar informatie over circulaire innovaties.


Categorie: Nieuws Nieuwsbrief
Door: redactie, 15 september 2020

Dit bericht verscheen eerder op Rijkswaterstaat.

Er is al een groot aantal circulaire innovaties, producten en procesinnovaties ontwikkeld voor de grond, weg- en waterbouwsector (GWW). In 2018 is een eerste overzicht gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Inmiddels is de rijksstrategie voor klimaatneutrale en circulaire infraprojecten 2030 in uitvoering. Om meer inzicht te krijgen in het huidige aanbod aan innovaties en in het innovatief vermogen van de markt om de strategische doelen te helpen bereiken, voert Rijkswaterstaat nu een onderzoek uit.

Meld uw innovatie aan

Rijkswaterstaat vraagt marktpartijen circulaire innovaties aan te melden voor het onderzoek van NIBE. Deze innovaties worden beoordeeld met een aantal impact indicatoren conform Leidraad 2.0 Meten van circulariteit van Platform Circulair Bouwen ’23. Hieruit volgt een ‘shortlist’ van koplopers met de meest kansrijke circulaire innovaties, die Rijkswaterstaat actief onder de aandacht wil brengen bij fysieke testruimten zoals de ‘Innovatiestrook A58’ of relevante aanlegprojecten. Bovendien zullen de resultaten van deze studie actief met u gedeeld worden.

UPDATE: U kunt uw circulaire innovatie tot 23 september 2020 aanmelden.

Innovatief vermogen van de markt

Hoe innovatief zijn bedrijven die actief in de Nederlandse grond-, weg- en waterbouw? Stelt uw organisatie innovaties uit óf grijpt uw organisatie de kans aan om verder te digitaliseren, de concurrentiepositie te verbeteren, of verder te verduurzamen? Het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam voert jaarlijks De Nederlandse Innovatie Monitor uit.

Op verzoek van Rijkswaterstaat wordt deze monitor ook separaat uitgevoerd onder bedrijven die actief zijn in de Nederlandse grond-, weg- en waterbouw. U kunt tot 23 september 2020 deelnemen aan De Nederlandse Innovatie Monitor. Dit vergt ongeveer 10 minuten.

Wat gebeurt er met het resultaat?

Met de informatie over beschikbare circulaire innovaties en het innovatief vermogen van de GWW zal Rijkswaterstaat haar strategie bepalen om samen met marktpartijen de doelen voor klimaatneutraliteit en circulair werken te halen. Daarom nodigen wij marktpartijen uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Bron: Rijkswaterstaat