Terugblikken: De Week van de Circulaire Economie 2023
13 januari 2023
Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling maakt gemeenten wegwijs in circulair bouwen
26 januari 2023
Terugblikken: De Week van de Circulaire Economie 2023
13 januari 2023
Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling maakt gemeenten wegwijs in circulair bouwen
26 januari 2023
Samenvatting medeoverheden: maatregelen uit roadmaps klimaatneutrale en circulaire infra

Samenvatting voor medeoverheden: concrete maatregelen uit de roadmaps klimaatneutrale en circulaire infra

Speciaal voor medeoverheden zijn alle roadmaps van de transitiepaden voor klimaatneutrale en circulaire infra (KCI) samengevat. Per werkterrein (wegverharding, kunstwerken, spoor, kustlijnzorg & vaargeulonderhoud, bouwplaats & bouwlogistiek) is in 1 A4-tje een overzicht gegeven van de concrete maatregelen waar mede overheden nu al mee aan de slag kunnen. Inclusief tips en voorbeelden!


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 16 januari 2023

De samenvattingen zijn gemaakt ten behoeve van samenwerkingsafspraken tussen medeoverheden en het Rijk die in ontwikkeling zijn in kader van het programma 'Naar klimaatneutrale en circulaire infra'. De roadmaps per werkterrein dienen hierbij als leidraad. De samenwerkingsafspraken richten zich op het bundelen van de inkoopkracht van rijk en medeoverheden door het hanteren van dezelfde inhoudelijke criteria en eisen in uitvragen richting de markt. Na verloop van tijd worden die steeds strenger. In de roadmaps is te vinden welke duurzame (technische) maatregelen we nu al kunnen uitvragen. En wat er op termijn nodig is aan veranderingen in de organisatie en in de manier van werken om de ambitie om de ambitie van IenW om uiterlijk in 2030 klimaatneutraal te zijn en circulair te werken te behalen.

Lees de samenvattingen hier.