boom zonsondergang
De regioboeken van de Regiodagen CE-aanpak staan online
30 december 2019
Week van de Circulaire Economie
De Week van de Circulaire Economie: dit staat er op het programma
13 januari 2020

Volledig circulair bouwen: dit moet er nog gebeuren

Circulair bouwen hijskraan

Volledig circulair bouwen: dit moet er nog gebeuren

Wat is er nodig om een stroomversnelling voor circulair bouwen teweeg te brengen? Innovaties van marktpartijen en circulaire aanbestedingen van opdrachtgevers zijn noodzakelijk voor een ommezwaai. Om vraag en aanbod te bewegen heeft de Transitieagenda Circulaire Bouwagenda verschillende acties in het verschiet, zo schrijft Duurzaam Gebouwd.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 7 januari 2020

Dit artikel verscheen eerder op Duurzaam Gebouwd.

Die inzichten bleken uit het seminar Circulair Bouwen, in de Expohal van Forbo Flooring te Assendelft. Hier konden deelnemers kennismaken met een Marmoleum Modelwoning en een diversiteit aan vloerontwerpen en gevarieerde woonkamerinrichtingen. In de tentoonstelling was zichtbaar welke natuurlijke grondstoffen worden gebruikt – en hergebruikt – in de productieprocessen voor de vloeroplossingen. De locatie paste dan ook als gegoten voor een seminar over het prangende onderwerp Circulair Bouwen.

'Nederland moet daarmee aan de slag', vond Hans Scherpenzeel van RVO.nl. De bouw- en vastgoedsector is nog altijd verantwoordelijk voor verreweg het meeste afval van alle branches, namelijk een kwart van de productie. Dat betekent ook dat er van alle bedrijfstakken de grootste kansen bestaan om dit aandeel terug te brengen en overschotten terug te brengen in de keten.

Om circulariteitsambities breder in de markt te zetten werd in 2018 de Transitieagenda Circularie Bouweconomie opgezet. Daarin vinden we verschillende etappes, die uiteindelijk leiden naar een volledig circulaire economie in 2050. 'De eerste etappe is het inrichten van het basiskamp, dat tot 2023 loopt', aldus Scherpenzeel. 'In 2030 zijn we halverwege de top en in 2050 bereiken we het hoogste punt. In de agenda vind je initiatieven die de ontwikkeling van vraag en aanbod stimuleren, krijgen meetinstrumenten een plek en wordt wet- en regelgeving opgezet die niet knelt, maar stimuleert.'

Alle overheidsaanbestedingen circulair

Zo moet er in 2020 duidelijkheid komen over een mogelijke verplichting voor een materialenpaspoort. Daarnaast is een uniforme meetmethodiek noodzakelijk om bewijslast voor circulariteit te creëren. Platform CB’23 werkt hard aan de oplevering van een leidraad, om de mate van herbruikbaarheid van materialen, producten of bouwwerken te duiden. 'Verder moeten alle overheidsaanbestedingen circulair zijn in 2030 en vervult de MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) een steeds belangrijkere rol', vult collega Irma Thijssen aan.

Om circulariteit een verdere zet te geven is voldoende financiering onontbeerlijk. Projecten vallen of staan hiermee. 'Denk aan de DEI+, SDE en ISDE subsidiëringen die hierin ondersteunen', gaf Thijssen aan. 'Nieuw op de MIA/Vamil milieulijst zijn waarderingen en stimuleringen voor circulaire gebouwen met een MPG van maximaal 0,5, veel gerecyclede grondstoffen of materialenpaspoorten.' De ondersteuning moet uitmonden in meer interesse en vooral meer acties om circulaire gebouwen werkelijkheid te maken.

Gelukkig zien we initiatieven in de markt die laten zien dat het wél kan. Bijvoorbeeld het gebouw van GGZ-instelling Emergis in Kloetinge. Voor de circulaire bouw werd het donorskelet van het oude kantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen ingezet. 'Een essentiële verandering in de markt is de uitvraag van opdrachtgevers', stelde Scherpenzeel. 'Zij moeten om deze circulaire gebouwen gaan vragen, zodat de aanbodzijde op innovaties kan inzetten.'

In de rest van het artikel wordt gesproken over het 6S-model van Steward Brand, de rol van vloeren, en hoe een circulaire realisatie er in de praktijk uit ziet. Lees het volledige artikel op Duurzaam Gebouwd. Hier zijn ook de foto's van het seminar te bekijken.

Bron: Duurzaam Gebouwd