Privacystatement

Als u deze community/website bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat uw rechten zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Bouwagenda
Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft
organisatie@debouwagenda.com

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Op deze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Voornaam
Achternaam
Emailadres
IP adres

Deze gegevens worden verwerkt via ons contactformulier en het inschrijfformulier voor onze nieuwsbrief.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens die u op deze community/website opgeeft, worden alleen gebruikt voor de volgende doelen:

- om met u in contact te kunnen treden en te reageren of door u gestelde vragen;
- voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;

Hoe hebben wij toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te verwerken?

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als daar toestemming voor is gegeven. Deze toestemming kan op de volgende manier verkregen zijn:

- u heeft toestemming gegeven; - u werkt voor een organisatie en voor uw werkzaamheden is het nodig om uw persoonsgegevens te verwerken op deze community/website.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw registratiegegevens, aanvullende profielgegevens en gegevens over uw voorkeuren worden bewaard totdat u deze gegevens wijzigt of totdat u zich uitschrijft uit onze mailing lijst. Ook wordt uw profiel verwijderd indien het niet meer nodig is voor het doel van deze website.

Leverancier van de Software van deze community/website zijn Wordpress en Mailchimp.

De software van de website en de nieuwsbrief is niet van de verantwoordelijke, maar van derde partijen: Wordpress en Mailchimp. De verantwoordelijke heeft met deze partijen een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, om te waarborgen dat ze zich aan de regels houden die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Deze partijen en de verantwoordelijke gebruiken uw persoonsgegevens om de community/website te beheren en te optimaliseren. De software staat op eigen servers in Nederland.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft u als betrokkene verschillende rechten:

Zo heeft u het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van deze community/website over u verwerkt. Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heeft u het recht de verantwoordelijke om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG). Ook wijst de verantwoordelijke u op uw recht op overdraagbaarheid van de u betreffende persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van de community/website over u verwerkt (artikel 20 AVG). Tot slot is van belang dat u het recht heeft bij de verantwoordelijke bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via onderstaand formulier.

Contactformulier

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via onderstaand formulier.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.