RESULTATEN VAN HET TRANSITIETEAM

Advies normatief kader en kwaliteitsborging hoogwaardig hergebruik (2023)

Aanleiding

Voor de inrichting van het basiskamp is de opschaling van hoogwaardig hergebruik van materialen een belangrijk thema. Uit een verkenning die RVO in 2021 uitvoerde bleek dat er verschillende obstakels bestaan die de opschaling van seculair materiaalgebruik belemmeren, met name omtrent de kwaliteitsborging van de materialen. Om efficiënter aan te tonen dat secundaire materialen voldoen aan wettelijke voorschriften is een goed en betaalbaar beoordelingskader nodig. Op basis van verschillende reeds gepubliceerde onderzoeken en adviezen rondom deze probleemstelling is het advies normatief kader en kwaliteitsborging hoogwaardig hergebruik opgesteld.

Samenvatting

Drie adviezen kort samengevat:

  1. Laat een normalisatie instituut een standaard kwaliteitsbeoordeling en testmethode per materiaal/ productcategorie ontwikkelen en leg deze in normen en richtlijnen vast.
  2. Onderzoek de mogelijkheid van het institutionaliseren van kwaliteitsborging van secundaire materialen: is het nodig om een (bestaand) instituut de beoordeling en het afgeven van een verklaring uit te laten voeren.
  3. Loop bestaande regelgeving na op mogelijkheden om hergebruik te stimuleren.

Uitkomsten

Het advies is 2 juni 2023 overhandigd aan Minister de Jonge (BZK) en Staatsecretaris Heijnen (IenW). Het ministerie van BZK is het najaar van 2023 gestart met gesprekken met partijen in de sloop, hergebruik en recycling sector om na te denken over het verbeteren van de keten van hergebruikte materialen. Hier wordt zowel vraag en aanbod als de koplopers en het peloton meegenomen. De verwachting is om eind 2024 een routekaart uit te brengen met een meerjarenplan, onder andere met input vanuit de praktijk en de adviezen die de werkgroep Hergebruik heeft opgesteld. Vooralsnog kijkt het ministerie naar borging van circulair slopen en hoogwaardig hergebruik binnen de sector zelf. Dit vertaalt zich dan naar richtlijnen binnen de sector en in de opleidingen voor slopers, in plaats van specifieke wetgeving. Het ministerie wil in het algemeen strengere regelgeving nastreven, maar wel uitdrukkelijk via de milieuprestatie-eis. De redenatie van het ministerie is dat hoe scherper de MPG, hoe milieuvriendelijker de materialen.

Direct naar...

[ssba-buttons]