RESULTATEN VAN HET TRANSITIETEAM

Advies Professionalisering en prestatieafspraken biobased in het Bouwmaterialenakkoord

Aanleiding

Het Transitieteam vindt de vastlegging van het Bouwmaterialenakkoord zeer zinvol en ziet dit als een belangrijke nieuwe stap in de transitie. Het Transitieteam CBE zal in dit kader een aantal adviezen uitbrengen. Dit eerste advies heeft biobased materialen als thema.

Samenvatting

Het Transitieteam adviseert de Rijksoverheid de behoefte vanuit de sector voor professionalisering en prestatieafspraken omtrent biobased bouwen in het toekomstige Bouwmaterialenakkoord nadrukkelijk  te positioneren.

Uitkomsten

Het advies 'Professionalisering en prestatieafspraken biobased in het Bouwmaterialenakkoord' is 1 juni 2023 overhandigd aan Minister de Jonge (BZK) en Staatsecretaris Heijnen (IenW). De totstandkoming van het bouwmaterialenakkoord zit momenteel nog in een verkennende fase. In de kern focust het akkoord zich op de verduurzaming van de bestaande ketens in de bouw (voornamelijk de b&u) vanuit de aanbodkant. In november heeft een startoverleg met de ketens van o.a. de glas-, beton-, staal-, keramiek- en isolatiesector plaatsgevonden. De komende periode staat dan in het teken van een inventarisatie van wat er speelt in die ketens.

Het bouwmaterialenakkoord heeft een objectieve focus op verduurzaming waarin biobased ook wordt meegenomen, maar dit is niet het uitgangspunt. Biobased is verwerkt in een apart programma dat op 8 november is gepresenteerd, de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB). Hier zijn concrete doelstellingen in verwerkt met betrekking tot het toepassen van biobased materialen, zoals het rapport ook adviseerde. Hier is ook kennisontwikkeling en -overdracht in verwerkt, zij het nog niet in concrete mate.

[ssba-buttons]