RESULTATEN VAN HET TRANSITIETEAM

Adviesroute naar een circulaire economie voor de bouw (2022)

Aanleiding

Om de doelstellingen voor de circulaire economie in 2030 en later 2050 te concretiseren heeft het Ministerie van IenW in 2021 het PBL de opdracht gegeven om doelstellingen voor de circulaire economie te operationaliseren. Het PBL heeft aanbevolen om de doelen te ontwikkelen voor de meest impactvolle productgroepen. Het ministerie van IenW heef toen gevraagd aan de duotrekkers van het Transitieteam om de meest impactvolle productgroepen voor de bouw en bijbehorende doelenstellingen voor 2030 te definiëren en waar mogelijk te kwantificeren. Uiteindelijk is het traject ingestoken als een adviesroutekaart dat door elk transitieteam is opgeleverd als input voor het nader op te stellen Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE).

Samenvatting

Op basis van prestaties van koplopers zijn effectdoelen voor 2030 opgesteld (uitgedrukt in MKI/MPG). Dit is gedaan voor de volgende productgroepen:

1. Woningen (geschakeld, appartementen en vrijstaand), nieuwbouw (B).

2. Bedrijfshallen en kantoorgebouwen, nieuwbouw (U).

3. Kunstwerken, stap 1 betonnen bruggen en viaducten (GWW).

4. Wegen, stap 1 asfaltwegen (GWW).

5. Installaties (B&U, GWW); stap 1 klimaatinstallaties (B&U) in samenwerking met Transitieteam Maakindustrie.

Voor een tabel met daarin een overzicht van de doelen, zie blz. 2 en 3 van het rapport.

Uitkomsten

De adviesroutekaart bouw is 28 juni 2022 aangeboden aan de Staatssecretaris van het Ministerie van IenW, Vivianne Heijnen. Vlak daarna, op 15 juli, heeft de Staatssecretaris de adviesroutekaarten aangeboden aan de tweede kamer en de hoofdlijnen van het NPCE toegelicht in een kamerbrief.

Het NECP is gepubliceerd op 3 februari 2023 en onderschrijft de productgroepen en het toekomstbeeld dat de adviesroutekaart bouw schetst voor 2030. Het NPCE stelt verschillende oplossingsrichtingen voor op basis van het advies waarbij maatregelen gerelateerd aan narrowing, slowing en closing the loop worden uitgewerkt. Op basis van de productoverstijgende en randvoorwaardelijke actielijnen en prestatiedoelen zijn een aantal strategische focuspunten overgenomen. Deze zijn doorvertaald naar concrete maatregelen per de voorstelde productgroepen, zoals een datastrategie voor de circulaire bouweconomie, de verkenning van circulariteitsdoelen voor nieuwe productgroepen, en nieuwe Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP).

Direct naar...

[ssba-buttons]