RESULTATEN VAN HET TRANSITIETEAM

Carbon Based Design (2) - steps to zero (2022)

Aanleiding

Aanleiding voor dit onderzoek is het geven van een vervolg op de eerdere publicatie ‘Carbon-Based Design, onderzoek naar de milieu-impact van de woningbouw’. Dit onderzoek gaat een stap verder en kwantificeert het ongebruikte potentieel voor de reductie van milieu-impact in gebouwen.

We willen de emissies zo laag mogelijk of zelfs richting nul brengen. We doen dit op basis van vier concrete cases. We maken onze berekening voor zover mogelijk op basis van het huidige wettelijke kader, de MPG, die de totale milieu-impact van een gebouw over zijn hele levenscyclus in kaart brengt. We vertalen de berekening ook naar de uitstoot van CO₂-equivalenten en toetsen de resultaten aanvullend volgens de Paris Proof-methodiek zoals opgesteld door de Dutch Green Building Council (DGBC) en NIBE.

Samenvatting

Het resultaat geeft inzicht in de orde van grootte van bepaalde maatregelen en schetst wat nodig is om naar een nul-impact of positieve-impact op het milieu te komen. Ook wordt inzichtelijk waar sturing op de Paris Proof- en MPG-methodiek elkaar aanvult.

Vier aanbevelingen:

 1. Versnelde doorontwikkeling van het stelsel is noodzakelijk om de ambities van een volledig circulaire bouweconomie te realiseren. Voor doorontwikkeling zijn de volgende onderdelen van het stelsel randvoorwaardelijk:
  • Datakwaliteit
  • Datakwantiteit
  • Toezicht en handhaving
  • Aanscherping en verbreding prestatie-eis
 2. Opschaling van hoogwaardig hergebruik producten en materialen door de uitwerking van een goed beoordelingskader om sneller, goedkoper en makkelijker aan te tonen dat een secundair materiaal voldoet aan (in ieder geval) de minimum wettelijke voorschriften.
 3. Creëer duidelijkheid over waardering van langdurig opslag van koolstof (CO2) in bouwwerken aan de markt.
 4. Ontwikkel en erken een methodiek om een integrale afweging op energie- en milieuprestatie te kunnen maken en stel grenswaarden.

Direct naar...

[ssba-buttons]