RESULTATEN VAN HET TRANSITIETEAM

Advies Circulaire aspecten in het stelsel (2021)

Aanleiding

Voor de realisatie van het basiskamp in 2023 was het belangrijk om te beschikken over een gemeenschappelijke taal omtrent circulariteit en een duidelijk beeld van de te integreren circulaire aspecten. De Werkgroep Meten & Weten heeft destijds een lijst van circulaire aspecten opgesteld die onder moesten worden gebracht in de bepalingsmethode voor de milieuprestatie van gebouwen. Zij hebben Stratego Advies opdracht gegeven voor een onderzoek en advies, dat 1 november 2021 is gepubliceerd.

Samenvatting

Het rapport bestaat uit 5 adviezen aan het Transitieteam. Het team heeft vervolgens de adviezen opgenomen in een oplegnotitie in de volgorde die zij het meest belangrijk acht.

  1. Benut de potentie van de Bepalingsmethode
  2. Begin met de materiaal- en grondstoffenstromen.
  3. Concretiseer de doelstelling(en) van de Transitieagenda
  4. Probeer tot eenduidige definities van circulaire aspecten te komen
  5. Zorg voor een goed overzicht van onderzoek

Uitkomsten

De oplegnotitie en het advies zijn vervolgens overhandigd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het NMD rondom het voorjaar van 2022. Per advies is er een verschillende opvolging geweest.

De eerste twee adviezen zijn belegd bij het NMD. De bepalingsmethode is doorlopend in ontwikkeling (advies 1) en er lopen verschillende projecten. In relatie tot advies 2 is er een concreet project opgezet om te kijken of er circulaire indicatoren omsloten kunnen worden door bestaande LCA data. Deze data is veelomvattend en wordt steeds meer aangevuld met nieuwe data vanuit toegevoegde kaarten, het witte vlekken project en de versnellingsactie.

CB23 heeft in 2019 circulaire indicatoren bedacht waaruit het NMD er 5 heeft overgenomen en geprobeerd te declareren. Echter zijn deze indicatoren vrij diepgaand en is er in overleg met partijen geconstateerd dat data rondom de gebieden energie, grondstoffen en CO2, naast de MKI, de transitie het beste stimuleren. Het NMD is overtuigd van deze mogelijkheid om circulariteit prestatiegericht tot uitdrukking te brengen en verkent de mogelijkheden omtrent datagebruik.

Het derde advies is gerealiseerd in de adviesroutekaart circulaire bouw en een overzicht van onderzoek is te vinden op de bibliotheek van de cbe website (advies 5). Betreft het vierde advies: de laatste versie van het Lexicon Circulaire Bouw van Platform CB’23 wordt naar verwachting begin 2024 gepubliceerd. De Lexicon is een uitgebreide en brede basis voor de dekking van circulaire zaken op basis van de opgeleverde leidraden van CB’23. Deze kan op termijn aangevuld worden met nog te formuleren leidraden. De normcommissie circulair bouwen van NEN gebruikt de lijst o.a. om zaken in Europa in te brengen.

Direct naar...

[ssba-buttons]