RESULTATEN VAN HET TRANSITIETEAM

Eindrapport ‘Actielijn onderzoek Materialenpaspoort’ (2021)

Aanleiding

Inzicht in de materialen in bouwwerken is cruciaal om circulair te kunnen bouwen, renoveren en slopen. Een materialenpaspoort helpt daarbij. Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie adviseerde in 2020 dan ook om de volgende enkele cruciale vragen te laten beantwoorden zodat het kabinet kan beslissen over een eventuele wettelijke verplichting van materialenpaspoorten:

  1. Welke informatie is voor de bouwketen in welke situatie noodzakelijk om circulair te werken?
  2. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat deze informatie leidt tot circulair gedrag?
  3. Welke alternatieve instrumenten zijn beschikbaar om in de informatiebehoefte te voorzien en wat zijn de kosten en baten van deze instrumenten?
  4. In hoeverre kunnen marktpartijen zelf organiseren dat de noodzakelijke informatie beschikbaar is?

Samenvatting

Uit het rapport blijkt dat een aparte wettelijke verplichting van een materialenpaspoort voor nieuwbouw op korte termijn niet is aan te raden. In de huidige situatie is de voedingsbodem voor een verplichting van een materialenpaspoort namelijk nog te schraal. Er worden in het rapport acht aanbevelingen gedaan die moeten worden vertaald naar concrete aanpakken en acties.

Dit heeft geleid tot advies om samen met de partijen die betrokken zijn bij digiGO de benodigde afspraken te maken over o.a. datadelen, eigenaarschap, opslag, onderhoud, levering, veiligheid en privacy.

Direct naar...

[ssba-buttons]