RESULTATEN VAN HET TRANSITIETEAM

Juridische mogelijkheden en belemmeringen voor een integrale duurzaamheidsprestatie-eis voor gebouwen (2020)

Aanleiding

Aanleiding voor het onderzoek is de transitie naar een circulaire bouweconomie, waarbij stimulerende wet- en regelgeving een belangrijk speerpunt van de Transitieagenda Bouw is. De huidige bouwregelgeving kent eisen en bepalingen voor de milieuprestatie van gebouwen (MPG). De circulariteitsprestaties van een gebouw kunnen in deze MPG een plaats vinden. Naast de MPG kent de bouwregelgeving een aparte eis en bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen (EPG/BENG). De energie- en milieuprestaties van een gebouw kunnen elkaar echter beïnvloeden en er is dan ook toenemende behoefte aan een integrale benadering waarmee inzichtelijk wordt wat de totale ‘duurzaamheidsprestatie’ van een gebouw is, zodat de juiste keuzes kunnen worden gemaakt tussen de te treffen maatregelen.

Samenvatting

Dit rapport laat zowel juridische belemmeringen als mogelijkheden zien voor de integratie van de milieu- en energieprestatie-eisen, als ook een wijze waarop een integrale duurzaamheidsprestatie-eis juridisch kan worden vormgegeven.

[ssba-buttons]